Đề luyện nghe Tiếng Anh trình độ B1 - Đề số 9

Luyện thi Anh ngữ trình độ B1 có đáp án

Mã số: 09302. Đã có 1.746 bạn thử.

Bài tập nghe Tiếng Anh trình độ B1 có đáp án

Bài trắc nghiệm trực tuyến luyện nghe Tiếng Anh trình độ B1 khung Châu Âu có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Tiếng Anh B1 dành cho người lớn năm 2018 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi gồm nhiều bài tập nghe Tiếng Anh khác nhau giúp bạn đọc rèn luyện những kỹ năng nghe cơ bản giúp bạn đọc chuẩn bị kỹ lưỡng cho kì thi Tiếng Anh trình độ B1 sắp tới.

Một số đề luyện thi trình độ B1 Anh ngữ khác:

Part I.
There are eight questions in this part.
Listen carefully and choose the correct answer these following questions. 

1. What time will the flight now be leaving at?
2. How much will a $50 sweater cost now?
3. What number is the white line?
4. What color is the dog?
5. What difference will be seen between Monday and Tuesday?
6. Why are the students being sent home?
7. What will happen in thirty minutes?
8. What is the problem?
Part II.
You will hear a short conversation between Alex and his friend.
Listen carefully and answer these following questions.

1. What is the man’s problem?
2. What is the woman’s main point?
3. What does the woman advise the man to do?
Bắt đầu ngay
2 1.746