Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2018 (Đề 2)

Đề thi Tiếng Anh lớp 5 lên lớp 6 có đáp án

Mã số: 09447. Đã có 2.157 bạn thử.

Đề thi KSCL đầu năm môn Tiếng Anh lớp 6 có đáp án

Đề luyện thi trắc nghiệm trực tuyến môn Tiếng Anh đầu năm lớp 6 dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập Tiếng Anh lớp 5 lên lớp 6 năm học 2018 - 2019 mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi Tiếng anh gồm nhiều dạng bài tập khác nhau với nội dung bám sát với chương trình đã học giúp các em học sinh lớp 5 mới lên lớp 6 ôn tập kiến thức đã học một cách hiệu quả.

Một số bài tập ôn tập hè Tiếng Anh lớp 5 lê lớp 6 khác:

Choose the odd one out.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Choose the correct answer.
1. Is there a yard behind her house? No, there ____________.
2. How ______ classrooms does you school have?
3. My brother ________ his car on Sundays.
4. The toystore is ________ the drugstore and the bakery.
5. What ______ Minh and An doing in the garden?
6. He _____ his face.
7. What _____ he do?
8. They are ___________.
9. We live ________ Hanoi.
10. We are _____ football.
Bắt đầu ngay
60 2.157