Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2018 (Đề 3)

Đề thi KSCL đầu năm học 2018 - 2019 môn Tiếng Anh lớp 6 có đáp án

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 lên lớp 6 môn Tiếng Anh mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi Tiếng Anh trắc nghiệm trực tuyến gồm nhiều dạng bài tập khác nhau được biên tập bám sát với chương trình học tại Nhà trường giúp các em học sinh lớp 5 mới lên lớp 6 luyện thi hiệu quả.

Một số đề thi Tiếng Anh lớp 5 lên lớp 6 khác:

 • Chọn đáp án đúng.
 • 1. Peter ____ school is small.
 • 2. ____ Nam’s school big?
 • 3. _______ grade is he in?
 • 4. _________ does he do every morning?
 • 5. This is Mai’s house. _________ small.
 • 6. Where is your classroom? It’s ____ the second floor.
 • 7. Is your school yard big? ________________
 • 8. How many floors ______________ ?
 • 9. She ______________ at 7.30.
 • 10. It’s ________________.
 • Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc.
 • 1. My mother (get)……….. up at 5.00.
  gets
 • 2. Lan (get up) ……………at 6.00
  gets up
 • 3. They (have) ……….breakfast.
  have
 • 4. He (brush) ………..his teeth everyday.
  brushes
 • 5. We (go) ………..to school.
  go
 • Đọc đoạn văn và chọn True/ False.
  This is Nam. He is twenty-three years old and he is an engineer. There are five people in his family. His father, his mother, his two sisters and him. His fahter is fifty and he is an engineer, too. His mother is fortyeight years old. She is a doctor. His sisters are twelve and seventeen. They are students.
 • 1. Nam is an engineer.
 • 2. His family has 4 members.
 • 3. His father is a doctor.
 • 4. His mother is a doctor.
 • 5. His younger sisters are students.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
41 3.462
Sắp xếp theo

  Kiểm tra trình độ tiếng Anh

  Xem thêm