Đề luyện thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2018 số 3 có đáp án

Đề thi tuyển sinh lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2018 - 2019

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến môn Tiếng Anh vào lớp 6 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn thi vao lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2018 do VnDoc.com tổng hợp và biên tập. Đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 gồm nhiều dạng bài tập khác nhau được biên tập dựa trên lượng kiến thức đã học giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập kiến thức và rèn luyện những kỹ năng làm bài thi.

Một số đề thi khác:

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • I. Choose the odd one out.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • II. Reorder the given words to make a complete the sentence.
 • 1. this morning/ have/ Do/ any classes/ in/ you/ ?/
  → _______________________________
  Do you have any classes in this morning?
 • 2. are/ students/ class/ 54/ his/ in/ There/ ./
  → ________________________________
  There are 54 students in his class
 • 3. better grades/ He/ gets/ me/ always/ than/ ./
  → _________________________________
  He always gets better grades than me.
 • 4. a/ Does/ job/ your/ have/ sister/ ?/
  → __________________________
  Does your sister have a job?
 • 5. from 1/ Count/ please/ to 30,/ ./
  → _________________________
  Count from1 to 30, please.
 • 6. crayons/ much/ these/ are/ How/ ?
  → _______________________________
  How much are these crayons?
 • 7. to/ I/ school/ often/ at/ seven/ half/ go/ past/ ./
  → _________________________________
  I often go to school at half past seven.
 • 8. Where/ the/ is/ park?
  → ________________________
  Where is the park?
 • 9. today?/ date/ What/ the/ is
  → _________________________________
  What is the date today?
 • 10. father/ How/ is/ Lan's/ old/ ?
  → __________________________
  How old is Lan's father?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
66 4.039
Sắp xếp theo

  Kiểm tra trình độ tiếng Anh

  Xem thêm