Trắc nghiệm môn GDCD lớp 12 bài 5: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo

ôn thi THPT Quốc gia môn GDCD

Mã số: 04588. Đã có 7.813 bạn thử.

Trắc nghiệm môn GDCD lớp 12: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc tôn giáo 

VnDoc.com xin mời các em học sinh tham gia ôn tập Trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 12: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc tôn giáo. Phần cuối cùng của Chương I có 9 câu hỏi, khá nhẹ nhàng phải không, mong rằng sau khi hoàn thành thành các tất cả các phần của chương này các em sẽ đạt được một điểm số thật cao. Chúc các em học giỏi!

Các bài trắc nghiệm môn GDCD 12 tương tự:

Câu 1: Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo được hiểu là
Câu 2: Các dân tộc trong một quốc gia không phân biệt đa số hay thiểu số, trình độ văn hóa, chủng tộc, màu da,... đều được Nhà nước và pháp luật tôn trọng, bảo vệ và tạo điều kiện phát triển được hiểu là
Câu 3: Sự kiện giáo sứ Thái Hòa ở Hà Nội treo ảnh Đức Mẹ, Thiên Chúa ở hàng rào, lề đường, cành cây,... là biểu hiện của
Câu 4: Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết của mình và giữ gìn, khôi phục, phát huy những phong tục tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp. Điều này thể hiện các dân tộc đều bình đẳng về
Câu 5: Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào được xem là theo tôn giáo
Câu 6: Tìm câu phát biểu sai
Câu 7: Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật được Nhà nước...
Câu 8: Ý kiến nào sau đây sai về quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực kinh tế
Câu 9: Việc bảo đảm thích hợp người dân tộc thiểu số trong các cơ quan quyền lực nhà nước thể hiện
Bắt đầu ngay
23 7.813