Lan Trịnh Văn học Lớp 7

Thay các quan hệ từ dùng sai trong các câu sau đây bằng những quan hệ từ thích hợp.

Thay các quan hệ từ dùng sai trong các câu sau đây bằng những quan hệ từ thích hợp.

Thay các quan hệ từ dùng sai trong các câu sau đây bằng những quan hệ từ thích hợp.

- Ngày nay, chúng ta cũng có quan niệm với cha ông ta ngày xưa, lấy đạo đức, tài năng làm trọng.

- Tuy nước sơn có đẹp đến mấy mà chất gỗ không tốt thì đồ vật cũng không bền được.

- Không nên chỉ đánh giá con người bằng hình thức bên ngoài mà nên đánh giá con người bằng những hành động, cử chỉ, cách đối xử của họ.

2
2 Câu trả lời
 • Bảo Bình
  Bảo Bình

  Ngày nay, chúng ta cũng có quan niệm như cha ông ngày xưa, lấy đạo đức, tài năng làm trọng.

  Mặc dù nước sơn có đẹp đến mấy mà chất gỗ không tốt thì đồ vật cũng không được bền.

  Không nên chỉ đánh giá con người về hình thức bên ngoài mà nên đánh giá con người về những hành động, cử chỉ, cách đối xử của họ.

  2 Trả lời 18:14 27/10
  • Song Ngư
   Song Ngư

   - Ngày nay, chúng ta cũng có quan niệm như cha ông ta ngày xưa, lấy đạo đức, tài năng làm trọng.

   -nước sơn có đẹp đến mấy mà chất gỗ không tốt thì đồ vật cũng không bền được.

   - Không nên chỉ đánh giá con người qua hình thức bên ngoài mà nên đánh giá con người qua những hành động, cử chỉ, cách đối xử của họ.

   1 Trả lời 18:13 27/10
   Văn học
   Xem thêm