Đinh Thị Nhàn Văn học Lớp 8

Theo em, vì sao chị Dậu được gọi là điển hình về người nông dân Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám?

A. Vì chị Dậu là người nông dân khổ nhất từ trước đến nay

B. Vì chị Dậu là người phụ nữ nông dân mạnh mẽ nhất từ trước đến nay.

C. Vì chị Dậu là người phụ nữ nông dân phải chịu nhiều khổ cực nhưng vẫn giữ được bản chất vô cùng tốt đẹp.

D. Vì chị Dậu là người phụ nữ nông dân luôn nhịn nhục trước áp bức của bọn thực dân phong kiến.

3
3 Câu trả lời
 • Người Dơi
  Người Dơi

  Đáp án C nhé

  chị Dậu được gọi là điển hình về người nông dân Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám vì chị Dậu là người phụ nữ nông dân phải chịu nhiều khổ cực nhưng vẫn giữ được bản chất vô cùng tốt đẹp

  Trả lời hay
  1 Trả lời 19/11/21
  • Đội Trưởng Mỹ
   Đội Trưởng Mỹ

   đáp án C nhé bạn

   Trả lời hay
   1 Trả lời 19/11/21
   • Sư Tử
    Sư Tử

    Trả lời: C

    Vì chị Dậu là người phụ nữ nông dân phải chịu nhiều khổ cực nhưng vẫn giữ được bản chất vô cùng tốt đẹp

    Trả lời hay
    1 Trả lời 19/11/21

    Văn học

    Xem thêm