Nguyễn Minh Ngọc Văn học Lớp 5

Tìm các câu thành ngữ, tục ngữ, cao dao nói về quan hệ gia đình, thầy trò, bè bạn

Tìm các câu thành ngữ, tục ngữ, cao dao nói về quan hệ gia đình, thầy trò, bè bạn

4
4 Câu trả lời
 • Xucxich14
  Xucxich14

  * Quan hệ gia đình

  - Anh em như thể tay chân

  Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần.

  Công cha như núi thái sơn

  Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

  * Quan hệ thầy trò

  Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy

  * Quan hệ bạn bè

  Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở.

  Học thầy không tày học bạn

  10 Trả lời 21:45 23/10
  • Ỉn
   Ỉn

   * Quan hệ gia đình

   - Con có cha như nhà có nóc

   - Con hơn cha là nhà có phúc

   - Chị ngã, em nâng

   * Quan hệ thầy trò

   - Không thầy đố mày làm nên

   - Muốn sang thì bắc cầu kiều

   Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy

   * Quan hệ bạn bè

   - Giàu vì bạn, sang vì vợ

   - Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng

   3 Trả lời 21:43 23/10
   • Thùy Chi
    Thùy Chi

    * Quan hệ gia đình

    Cá không ăn muối cá ươn (gia đình)

    Con cãi cha mẹ trăm đường con hư

    Đêm nay con ngủ giấc tròn

    Mẹ là ngọn gió của con suốt đời

    * Quan hệ thầy trò

    Tiên học lễ hậu học văn

    Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.

    Mồng 1 tết cha, mồng ba tết thầy.

    * Quan hệ bạn bè

    Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.

    Bán anh em xa, mua láng giềng gần.

    2 Trả lời 21:48 23/10
    • Su kem
     Văn học Xem thêm