Tinh giản chương trình học kì 2 lớp 12 môn GDCD năm 2019 - 2020

Giảm tải chương trình học kì 2 lớp 12 môn GDCD năm 2019 - 2020

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Tinh giản chương trình học kì 2 lớp 12 môn GDCD năm 2019 - 2020 để bạn đọc cùng tham khảo và có thể hiểu rõ hơn về nội dung chương trình giảm tải môn GDCD lớp 12 trong học kì 2 này nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Tinh giản chương trình học kì 2 lớp 12 môn GDCD năm 2019 - 2020 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Nội dung tinh giản theo nội dung của sách giáo khoa. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

Giảm tải chương trình học môn GDCD lớp 12

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 6. Công dân với các quyền

tự do cơ bản

Phần II. Nội dung bài học

Mục 2b Trách nhiệm của công dân

Khuyến khích học sinh tự đọc.

2

Bài 7. Công dân với các quyền

dân chủ

Phần II. Nội dung bài học

- Mục 1c. Ý nghĩa của quyền bầu cử và

quyền ứng cử của công dân

- mục 2c. Ý nghĩa của quyền tham gia

quản lý nhà nước và xã hội

- Mục 3c.Ý nghĩa của quyền khiếu nại,

tố cáo của công dân

Khuyến khích học sinh tự đọc.

- Mục 4b. Trách nhiệm của công dân

Phần IV. Bài tập

Không yêu cầu học sinh làm.

Bài tập số 6

3

Bài 8. Pháp luật với sự phát

triển của công dân

Phần II. Nội dung bài học

- Mục 2. Ý nghĩa quyền học tập, sáng

tạo và phát triển của công dân

- Mục 3. Trách nhiệm của Nhà nước và

công dân trong việc bảo đảm và thực

hiện quyền học tập, sáng tạo và phát

triển của công dân

Khuyến khích học sinh tự đọc.

4

Bài 9. Pháp luật với

sự phát

triển bền vững của đất nước

Phần II. Nội dung bài học

Khuyến khích học sinh tự đọc.

- Mục 2d. Nội dung cơ bản của pháp luật về bảo vệ môi trường

- Mục 2e. Nội dung cơ bản của pháp luật về quốc phòng, an ninh

5

Thực hành ngoại khóa

Không tổ chức hoạt động riêng, lồng ghép trong các nội dung bài học phù hợp.

Giảm tải chương trình học lớp 12 môn GDCD bao gồm nội dung giảm tải trong chương trình học kì 2 GDCD 12 cho các thầy cô tham khảo, soạn bài giảng dạy cho các em học sinh.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn nội dung Tinh giản chương trình học kì 2 lớp 12 môn GDCD năm 2019 - 2020. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, tiếng anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 1.058
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm GDCD 12

Xem thêm