Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 12 Unit 5 Cultural Identity

Với mong muốn giúp các em học sinh ôn tập tiếng Anh Unit 5 lớp 12 chương trình mới hiệu quả, VnDoc.com đã đăng tải bộ đề Ôn tập tiếng Anh lớp 12 mới theo từng chuyên đề bài tập khác nhau như: Ngữ âm, Ngữ pháp, Kỹ năng đọc, Kỹ năng viết. Tài liệu tiếng Anh ôn tập Ngữ âm gồm nhiều câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh 12 khác nhau giúp các em học sinh kiểm tra kiến thức Từ vựng tiếng Anh Unit 5 lớp 12. Mời bạn đọc tham khảo, download tài liệu hiệu quả.

Tiếng Anh 12 Unit 5 Cultural Identity

Đề ôn tập tiếng Anh Unit 5 lớp 11 phần Ngữ âm (Phonetics) có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 12 mới theo Unit năm 2019 - 2020 có trên VnDoc.com. Đề kiểm tra tiếng Anh tổng hợp những từ mới tiếng Anh xuất hiện trong Unit 5: Cultural Identity tiếng Anh 12 sách mới của bộ GD&ĐT giúp các em ôn tập hiệu quả.

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Question 1:

A. anthem

B. appear

C. attire

D. attend

Question 2:

A. unify

B. unique

C. uniqueness

D. unite

Question 3:

A. assimilate

B. diagnose

C. festival

D. scenery

Question 4:

A. diversity

B. endanger

C. geography

D. opposite

Question 5:

A. circumstance

B. considerate

C. community

D. identity

Question 6:

A. capture

B. picture

C. ensure

D. pleasure

Question 7:

A. different

B. important

C. essential

D. negation

Question 8:

A. popular

B. dangerous

C. environment

D. applicant

Question 9:

A. opportunity

B. intellectual

C. psychology

D. civilization

Question 10:

A. dormitory

B. elementary

C. beneficial

D. continental

Question 11:

A. phonetic

B. dynamic

C. climatic

D. atmospheric

Question 12:

A. commentator

B. prehistory

C. preferable

D. practicable

Question 13:

A. mandate

B. promote

C. address

D. pursue

Question 14:

A. insecure

B. scenario

C. inaccurate

D. infrequent

Question 15:

A. property

B. surgery

C. vacation

D. nitrogen

Đáp án

1. A 2. A 3. A 4. D 5. A 6. C 7. A 8. C
9. C 10. A 11. D 12. B 13. A 14. A 15. C

Trên đây là Bài tập tiếng Anh lớp 12 Unit 5 Phonetics kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 12 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 12, Bài tập Tiếng Anh lớp 12 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 12, Đề thi học kì 2 lớp 12,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 971
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm