Tự học MS Excel 2013 bài 20: Hàm ROUNDUP, ROUNDDOWN

Tự học MS Excel 2013 bài 20: Hàm ROUNDUP, ROUNDDOWN

Trong Excel, để làm tròn số thông thường ta dùng hàm ROUND. Tuy nhiên nếu bạn muốn làm tròn số theo yêu cầu lên hay xuống thì bạn lại phải sử dụng hàm ROUNDUP và ROUNDDOWN. Trong bài viết này VnDoc sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm làm tròn lên và xuống trong Excel để các bạn cùng tham khảo.

Học MS Excel 2013 bài 19: Hàm DPRODUCT

Học MS Excel 2013 bài 21: Hàm SEARCH

1. Hàm ROUNDUP trong Excel

Cú pháp:

ROUNDUP(number, num_digits)

Cú pháp của hàm ROUNDUP có các đối số sau đây:

  • Number Bắt buộc. Bất kỳ số thực nào bạn muốn làm tròn lên.
  • Num_digits Bắt buộc. Số chữ số mà bạn muốn làm tròn số tới đó.

Chú thích

ROUNDUP hoạt động như ROUND, ngoại trừ một điểm là hàm này luôn làm tròn số lên.

  • Nếu num_digits lớn hơn 0 (không) thì số được làm tròn lên tới số vị trí thập phân đã xác định.
  • Nếu num_digits bằng 0 thì số được làm tròn lên số nguyên gần nhất.
  • Nếu num_digits nhỏ hơn 0 thì số được làm tròn lên về phía bên trái của dấu thập phân.

Ví dụ hàm ROUNDUP trong Excel

Tự học MS Excel 2013 bài 20: Hàm ROUNDUP, ROUNDDOWN

Trên đây là bảng dữ liệu làm tròn các số thập phân tương ứng với từng num-digits để các bạn cùng tham khảo.

Cách sử dụng hàm ROUND

2. Hàm ROUNDDOWN trong Excel

Cú pháp:

ROUNDDOWN(number, num_digits)

Cú pháp hàm ROUNDDOWN có các đối số sau đây:

  • Number Bắt buộc. Một số thực mà bạn muốn làm tròn xuống.
  • Num_digits Bắt buộc. Số chữ số mà bạn muốn làm tròn số tới đó.

Chú thích

Hàm ROUNDDOWN hoạt động giống như hàm ROUND, ngoại trừ rằng nó luôn luôn làm tròn số xuống.

  • Nếu số chữ số lớn hơn 0 (không), thì số được làm tròn xuống tới số vị trí thập phân được chỉ định.
  • Nếu số chữ số bằng 0, thì số được làm tròn xuống tới số nguyên gần nhất.
  • Nếu số chữ số nhỏ hơn 0, thì số được làm tròn xuống sang bên trái dấu thập phân.

Ví dụ hàm ROUNDDOWN trong Excel

Vẫn bảng số liệu trên, ta sẽ áp dụng công thức của hàm ROUNDDOWN để các bạn xem sự khác biệt với hàm ROUNDUP là như thế nào nhé:

Tự học MS Excel 2013 bài 20: Hàm ROUNDUP, ROUNDDOWN

Trên đây là cú pháp và cách sử dụng hàm ROUNDUP và ROUNDDOWN VnDoc đã gửi đến các bạn. Hy vọng với bài viết này các bạn sẽ nắm rõ cách sử dụng của hàm làm tròn số trong Excel hơn.

Học MS Excel 2013 bài 21: Hàm SEARCH

Đánh giá bài viết
1 276
Sắp xếp theo

Thủ thuật văn phòng

Xem thêm