Hòa Thục Văn học Lớp 10

Viết đoạn văn bàn về văn hóa ứng xử của học sinh hiện nay

Câu 1. Từ nội dung đoạn trích, anh/chị hãy viết một đoạn văn (Khoảng 100 chữ) bàn về văn hóa ứng xử của học sinh hiện nay. ​

Câu 2. Anh/chị hãy tưởng tượng mình là nhân vật An Dương Vương để kể lại Truyện An Dương Vương, Mị Châu – Trọng Thủy.

Văn học
Xem thêm