Yêu cầu phân tích, đánh giá

Yêu cầu phân tích, đánh giá được VnDoc sưu tầm và tổng hợp nhằm giúp các bạn nắm bắt kiến thức lý thuyết môn Kinh tế thương mại đại cương để hoàn thành học phần của mình một cách hiệu quả.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết.

Kết hợp các phân tích, đánh giá định tính và định lượng

Phải kết hợp các phân tích định tính và định lượng, bởi vì trong thực tế, có những nhân tố ảnh hưởng, có những trường hợp hiệu quả thương mại có thể hoặc không thể đo lường được. Do vậy, sử dụng kết hợp, các chỉ tiêu định tính và định lượng sẽ bổ sung cho nhau. Sự kết hợp trên cho phép đánh giá các xu hướng của hiệu quả thương mại một cách xác đáng hơn, có cơ sở khoa học hơn.

Dựa vào hệ thống chỉ tiêu và tiêu chuẩn, mục tiêu và nhiệm vụ phân tích

Hệ thống chỉ tiêu hiệu quả thương mại được xác lập và đưa vào phân tích phải dựa theo những chuẩn mực chung. Các tiêu chuẩn của hiệu quả thương mại chính là các chuẩn mực, cung cấp thước đo để so sánh. Trong thực tế các chuẩn mực này có thể lấy từ mốc của thời kỳ trước đó hoặc so với một hệ thống thương mại khác có điều kiện tương đồng mà không nhất thiết phải xây dựng.

Các chuyên gia phải bám sát nhiệm vụ và mục tiêu phân tích đã đặt ra. Nếu xa rời yêu cầu đó sẽ gây lãng phí và không cung cấp thông tin, phục vụ thiết thực cho công tác quản lý nhà nước về thương mại. Nghĩa là, lợi ích của công tác phân tích, đánh giá không cho phép thoát ly yêu cầu trên.

Phù hợp giữa năng lực cán bộ và kỹ thuật, công nghệ phân tích, đánh giá

Mong muốn thường là cao, phân tích vừa phải sâu sắc, vừa phải toàn diện. Tuy nhiên, các yêu cầu có tính nguyên tắc trên đã cho thấy, vấn đề còn lại là lựa chọn công nghệ phân tích, kỹ thuật đo lường, đánh giá phải phù hợp với trình độ nguồn nhân lực. Nếu không đáp ứng tốt yêu cầu trên sẽ làm giảm hoặc mất đi những thông tin phân tích hiệu quả, vốn bản thân nó là linh hồn của quản lý thương mại.

---------------------------------------

Chúng tôi đã giới thiệu nội dung bài Yêu cầu phân tích, đánh giá về sự kết hợp các phân tích, đánh giá định tính và định lượng, dựa vào hệ thống chỉ tiêu và tiêu chuẩn, mục tiêu và nhiệm vụ phân tích, phù hợp giữa năng lực cán bộ và kỹ thuật, công nghệ phân tích, đánh giá...

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết bài Yêu cầu phân tích, đánh giá. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm một số tài liệu thuộc các chuyên ngành khác trong Cao đẳng - Đại học cũng như Cao học để phục vụ quá trình nghiên cứu hiệu quả hơn.

Đánh giá bài viết
1 6
Sắp xếp theo
    Cao đẳng - Đại học Xem thêm