Khôi Trần Văn học Lớp 5

1 : điền từ thích hợp để hoàn chỉnh nội dung sau:

từ nhiều nghĩa là từ có............. nghĩa gốc và một hay một số ................. các nghĩa của từ nhiều nghĩa bao giờ cũng................ với nhau

1
1 Câu trả lời
 • trúc hà phạm như
  trúc hà phạm như

  từ nhiều nghĩa là từ có một nghĩa gốc và một hay một số nghĩa  chuyển các nghĩa của từ nhiều nghĩa bao giờ cũng mối quan hệ với nhau

  Trả lời hay
  1 Trả lời 10:26 02/12
  Văn học
  Xem thêm