100 bài Toán nâng cao ôn tập cuối năm lớp 1

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
100 BÀI TOÁN NG CAO ÔN TẬP CUỐI NĂM LỚP 1
Bài 1: tất cả …………. s lớn hơn 42 nhưng nhỏ hơn 76.
Bài 2: Hoàn nghĩ ra một số khi lấy số đó trừ đi 14 thì cũng được kết quả bằng với kết
quả khi lấy 30 cộng với 21. Hỏi Hoàn nghĩ ra số nào?
Trả lời: Số Hoàn nghĩ là: ………..
Bài 3: Năm nay bố 38 tuổi, năm sau con 12 tuổi. Hỏi bố hơn con bao nhiêu tuổi?
Bố n con……………tuổi
Bài 4: bao nhiêu số tự nhiên hai chữ số mỗi số đó đều ch số 8.
Trả lời: ………… số thỏa mãn.
Bài 5: Biết số A = 78 - 14. Vậy số liền sau số A số,.......
Bài 6: Hãy cho biết bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 45?
Trả lời: tất cả,...... số tự nhiên thỏa mãn đ i.
Bài 7: Trong lớp 1A, tổ một 13 bạn. Nếu tổ một thêm 2 bạn nữa thì số bạn tổ một
bằng s bạn tổ hai. Hỏi cả hai tổ bao nhiêu bạn?
Cả hai tổ ……………. bạn
Bài 8: Số A trừ đi 32 bằng số 21 cộng với 43 thì số A phải s nào?
Trả lời: Số A phải số,.........
Bài 9: 56 +,... < 57. S thích hợp điền vào chỗ chấm là:,........
Bài 10: Năm nay mẹ 45 tuổi, m nhiều hơn con 24 tuổi. Hỏi 4 năm nữa con bao nhiêu
tuổi?
Trả lời: 4 năm nữa con,....... tuổi.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Bài 11: Hoa hỏi Lan: "Năm nay mẹ bạn bao nhiêu tuổi?" Lan trả lời: "Mẹ tớ kém b tớ 5
tuổi, tuổi của bố tớ số liền trước số 40." Hỏi năm nay mẹ Lan bao nhiêu tuổi?
Trả lời: Năm nay mẹ Lan,........ tuổi.
Bài 12: Tìm một số biết số đó cộng với 5 rồi trừ đi 8, rồi lại cộng với 2 thì bằng 13.
Số đó là:………………………
Bài 13: Tìm số nhất hai ch số. Biết hiệu hai chữ số của bằng 8
Số đó là:………………………
Bài 14. Hình vẽ dưới đây mấy đoạn thẳng?
Trả lời: Có………..đoạn thẳng
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Bài 15. Hình vẽ dưới đây mấy đoạn thẳng?
Trả lời: Có………..đoạn thẳng
Bài 16. Bạn Kiên số kẹo bằng số nhất hai chữ số cộng với số liền trước số 7. Hỏi
bạn Kiên bao nhiêu chiếc kẹo?
Trả lời: Bạn Kiên ……………chiếc kẹo.
Bài 17. S liền trước của số lớn nhất một chữ số cộng với s nhất hai chữ số
bằng bao nhiêu?
Trả lời: ………….
Bài 18. Số nhất hai chữ số hai chữ số của số đó trừ cho nhau bằng 2
là:,.........................
Bài 19. Hãy cho biết tất cả bao nhiêu số có hai chữ số mà hai chữ số của số đó cộng
lại bằng 5?
A. 1 B. 6 C. 5 D. 2
Bài 20. Hãy cho biết tất cả bao nhiêu số hai chữ số hai chữ số của số đó trừ cho
nhau bằng 5?
Trả lời: ………….
Bài 21. Số lớn nhất có hai chữ s khác nhau số:,.................
Bài 22. Hãy cho biết tất cả bao nhiêu số 2 chữ số mỗi số đều chữ số 7?
A. 20 B. 18 C. 10 D. 19
Bài 23. Số liền sau của số tròn chục lớn nhất hai ch số là:,.....................
Bài 24. Số tròn chục bé nhất lớn hơn 36 số:,..................
Bài 25. Hãy cho biết tất cả bao nhiêu số hai chữ số hai chữ số của số đó trừ cho
nhau bằng 1?
a. 10 b. 18 c. 17 d. 1

Toán nâng cao lớp 1

100 bài Toán nâng cao ôn tập cuối năm lớp 1 có đáp án bao gồm các bài toán lớp 1 nâng cao, giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập học kỳ 2 lớp 1 để chuẩn bị cho kì thi cuối năm học và các kì thi học sinh giỏi tới đây.

Tham khảo thêm:

Bài tập Toán, Tiếng Việt nâng cao lớp 1 dành cho các em học sinh tham khảo, giúp các em củng cố các dạng bài tập Toán 1 môn Tiếng Việt lớp 1 để chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 2 lớp 1 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc chi tiết và liên tục cập nhật cho các thầy cô, các bậc phụ huynh cho con em mình ôn tập.

Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2019-2020:

Đề thi cuối học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019-2020:

Bộ đề thi cuối học kì 2 lớp 1 năm 2019 - 2020 đầy đủ các môn

Ngoài 100 bài Toán nâng cao ôn tập cuối năm lớp 1 trên, các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi học kì 2 lớp 1 của các môn Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1Tiếng Anh lớp 1 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt hơn.

Đánh giá bài viết
31 13.581
Sắp xếp theo

    Môn Toán Lớp 1 Nâng Cao

    Xem thêm