Bộ đề thi Toán học kì 2 lớp 1 năm 2019 - 2020

Bộ đề thi Toán học kì 2 lớp 1 năm 2019 - 2020 gồm 03 đề ôn luyện là đề thi Toán lớp 1 kì 2 do VnDoc.com sưu tầm lại, giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập Toán lớp 1 học kỳ 2 thêm linh hoạt và chủ động hơn.

1. Đề thi cuối học kì 2 lớp 1 - Đề 1

I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Chữ số lớn nhất: 12, 25, 53, 67, 34.

A. 67

B. 53

C. 12

D. 25

Câu 2: Chữ cái bé nhất 85, 56, 24, 12, 25.

A. 85

B. 56

C. 12

D. 24

Câu 3: Số gồm 9 chục và 3 đơn vi ̣là:

A, 39

B, 93

C, 83

D, 80

Câu 4. Phép cộng 12 + 4 có kết quả bằng:

A. 16

B. 29

C. 28

D. 39

Câu 5: Số liền sau của 22 là:

A. 23

B. 24

C. 21

D. 20

Câu 6: 32 + 23 = ?

A. 55

B. 63

C. 61

D. 65

II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính (1 điểm)

53 + 24 + 2 = …..

53 + 2 + 24 = …

89 – 25 – 4 = …

89 – 4 – 25 = …

76 + 20 – 5 = ….

89 – 29 + 5 = ….

Câu 2: (2 điểm)

99 – 55 ….. 88 – 33

88 – 33 …. 77 – 44

5 + 23 ….. 23 + 5

99 – 53 …. 89 – 43

55 + 44 ….. 72 + 27

98 – 35 …. 89 - 24

21 + 3 …. 29 – 4

57 – 23 …. 89 – 57

43 + 6 …. 46 + 3

Câu 3: Ô tô bắt đầu chạy lúc 3 giờ ở Hải Phòng và sau 3 giờ sẽ đến Hà Nội. Hỏi ô tô đến Hà Nội lúc mấy giờ? (2 điểm)

Bài giải

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Bài 4: (1 điểm)

Có ….. điểm

Có …. đoạn thẳng

Có ….. hình tam giác

Đề thi cuối học kì 2 lớp 1

Bài 5: (1 điểm)

- Số lớn nhất có một chữ số là: ……

- Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là: ……

- Lấy số tròn chục lớn nhất có hai chữ số cộng với số lớn nhất có một chữ số được kết quả là: 

2. Đề thi cuối học kì 2 lớp 1 - Đề 2

Câu 1: Tính

43 + 22 + 31 = ……

96 – 43 – 22 = ……

89 – 43 – 25 = …….

89 – 25 + 43 = ……..

67 + 22 – 35 = ….

67 – 35 + 22 = ……

Câu 2: Viết số có hai chữ số thành số chục và số đơn vị ( theo mẫu):

53 = 50 + 3

35 = …………….

55 = ……………

10 = ……………..

36 = ………………

63 = ………………

33 = ……………….

40 = ………………

69 = ………………..

96 = ………………

99 = ………………

80 = ………………

Câu 3: Tính nhẩm

50 + 20 + 6 = ….

50 + 30 + 9 = ……

70 + 20 + 8 = ……

50 + 26 + 3 = …..

50 + 36 + 2 = …..

70 + 28 + 1 = …..

72 + 4 + 3 = …..

86 + 2 + 1 = ……

94 + 3 + 2 = …..

Câu 4: Viết số:

Bảy mươi ba: ………….

Ba mươi bảy: ………….

Chín mươi lăm: ……….

Năm mươi chín: ………

Sáu mươi tư: ……………

Năm mươi mốt: …………

Câu 5: Tính

77 cm - 35 cm + 26 cm = .............

57 cm + 20 cm + 12 cm = ............

Câu 6: Lúc 7 giờ kim phút chỉ vào số .... , kim giờ chỉ vào số .....

  • Lúc 11 giờ kim phút chỉ vào số .... , kim giờ chỉ vào số .....
  • Lúc 12 giờ kim phút chỉ vào số .... , kim giờ chỉ vào số .....
  • Lúc 3 giờ kim phút chỉ vào số .... , kim giờ chỉ vào số .....

Câu 7: An có 10 bút chì màu, 6 bút sáp và 3 bút mực. Hỏi An có tất cả bao nhiêu cái bút các loại?

Bài giải

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Câu 8: Trong giờ thể dục, lớp 1A chia làm hai nhóm tập chạy, nhóm 1 có 21 bạn, nhóm 2 có 23 bạn. Hỏi lớp 1A có bao nhiêu bạn học giờ thể dục?

Bài giải

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Câu 9: Vườn nhà Nga có 45 cây vải. Mẹ mới trồng thêm 3 chục cây na . Hỏi vườn nhà nga có tất cả bao nhiêu cây vải và na?

Bài giải

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Câu 10: Viết phép cộng số lớn nhất có hai chữ số với số bé nhất rồi tính kết quả:

Bài giải

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

3. Đề thi cuối học kì 2 lớp 1 - Đề 3

Bài 1: Viết thành số chục và số đơn vị (theo mẫu):

54 = 50 + 4

45 = …. + …

55 = …. + ….

83 = … + …

38 = …. + …

88 = …. + ….

92 = … + ….

29 = …. + ….

99 = …. + …

Bài 2:

40 cm + 20 cm = ….

20 cm + 30 cm = …..

35 cm - 10 cm = ………

49 cm - 29 cm = …….

Bài 3: Viết theo mẫu:

35 = 30 + 5

27 = ……….

50 = ………..

42 = ………...

5 chục và 1 đơn vị: 51

7 chục và 3 đơn vị: …..

5 chục và 2 đơn vị: …..

8 chục và 0 đơn vị: …...

Bài 4: Hình bên gồm bao nhiêu hình tam giác?

Đề thi cuối học kì 2 lớp 1

Bài 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm. Hình dưới đây có… hình chữ nhật và...........hình tam giác

Đề thi cuối học kì 2 lớp 1

Bài 6: Bạn Linh có 19 quyển vở, Bạn Vĩ có ít hơn bạn Linh 3 quyển vở. Hỏi bạn Vĩ có bao nhiêu quyển vở?

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

................................................................................................................................…

Bài 7: cho hình vẽ

Đề thi cuối học kì 2 lớp 1

  • Trong hình có bao nhiêu hình vuông? Có…..Hình vuông
  • Trong hình có bao nhiêu hình tam giác? Có…..Hình tam giác

Bài 8: Đàn gà nhà em có 25 con gà mái và 22 con gà trống. Hỏi đàn gà nhà em có tất cả bao nhiêu con gà?

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

................................................................................................................................…

Bài 9: Đoạn thẳng AB dài 35cm, đoạn thẳng CD dài hơn đoạn thẳng AB 4cm. Hỏi đoạn thẳng CD dài bao nhiêu cm?

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

................................................................................................................................…

Bài 10: a, Lan có sợi dây dài 76cm, Lan cắt đi 40cm. Hỏi sợi dây còn lại dài bao nhiêu xăngtimet?

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

................................................................................................................................…

b, Nhà An nuôi được 38 con gà và con thỏ, trong đó có 12 con thỏ. Hỏi nhà An nuôi được bao nhiêu con gà?

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

................................................................................................................................…

Bộ đề ôn tập cuối học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2019-2020:

Bộ đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2019-2020:

Với những tài liệu lý thuyết này đã giúp các em học sinh lớp 1 có thể tham khảo cũng như tự có thể làm các bài tập từ đơn giản đến khó để tự mình củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng học Toán lớp 1. Đây là tài liệu hữu ích về lý thuyết Toán lớp 1, rất quan trọng trong chương trình lớp 1 mà các em cần phải đặc biệt lưu tâm và chú ý học chắc ngay từ đầu, để nâng cao trình độ học tập của mình.

Ngoài Bộ đề thi Toán học kì 2 lớp 1 năm 2019 - 2020 trên, các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi học kì 2 lớp 1 của các môn Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1Tiếng Anh lớp 1 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt hơn.

Đánh giá bài viết
2 3.106
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán Kết nối tri thức

Xem thêm