Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm học 2019 - 2020

Bộ đề thi toán lớp 1 học kỳ 2 năm 2020 do đội ngũ giáo viên của VnDoc biên soạn tổng hợp đề kiểm tra học kì 2 lớp 1 có đáp án kèm theo. Qua đó sẽ giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập toán lớp 1 học kỳ 2. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh lớp 1 tự ôn luyện và vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập toán. Chúc các em học tốt.

A. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 - Đề số 1

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Trong các số 42, 64, 28, 91 số lớn nhất là số

A. 92 B. 64 C. 28 D. 42

Câu 2: Kết quả của phép tính 36 - 15 là:

A. 20 B. 21 C. 22 D. 23

Câu 3: Số liền trước của số 36 là:

A. 35 B. 37 C. 39 D. 41

Câu 4: Số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau là số:

A. 33 B.99 C. 22 D. 77

Câu 5: Kết quả của phép tính 35 + 12 - 7 là

A. 10 B. 20 C. 30 D. 40

Câu 6: Điền số thích hợp vào chỗ chấm. Hình vẽ dưới đây có … đoạn thẳng:

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 - ảnh số 1

A. 4 B.3 C. 2 D. 1

Câu 7: Kết quả của phép tính 53cm - 12cm là:

A. 30cm B.31cm C. 40cm D. 41cm

Câu 8: Đàn vịt có 35 con ở dưới ao và 12 con ở trên bờ. Hỏi số vịt dưới ao hơn số vịt trên bờ bao nhiêu con?

A. 13 con B. 23 con C. 22 con D. 12 con

II. Phần tự luận

Bài 1: Đặt rồi tính

a, 27 + 32 b, 56 - 14

c, 41 + 54 d, 88 - 46

Bài 2: Lúc đầu lớp em có 25 bạn, sau đó có thêm 3 bạn nữa. Hỏi lớp em có tất cả bao nhiêu bạn?

Bài 3:

a, Viết các số 24, 73, 58, 95, 12 theo thứ tự từ lớn đến bé

b, Viết các số có hai chữ số giống nhau

Lời giải, đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8
A B A C D A D B

II. Phần tự luận

Bài 1: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính

a, 27 + 32 = 59 b, 56 - 14 = 42

c, 41 + 54 = 95 d, 88 - 46 = 42

Bài 2:

Lớp em có tất cả số bạn là:

25 + 3 = 28 (học sinh)

Đáp số: 28 học sinh

Bài 3:

a, 95, 73, 58, 24, 12

b, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99

B. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 - Đề số 2

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Số 25 gồm:

A. 2 và 5 B. 2 chục và 5 đơn vị

C. 5 chục và 2 đơn vị D. 5 và 2

Câu 2: Kết quả của phép tính 25 + 13 là:

A. 38 B. 36 C. 37 D. 35

Câu 3: Số liền sau của số 64 là:

A. 65 B. 67 C. 69 D. 61

Câu 4: Số nhỏ nhất có hai chữ số là số:

A. 11 B .12 C. 10 D. 13

Câu 5: Kết quả của phép tính 67 - 24 + 6 là

A. 43 B. 42 C. 40 D. 49

Câu 6: Phát biểu: “Số bé nhất có một chữ số là số 1” đúng hay sai?

A. Đúng B.Sai

Câu 7: Điền số thích hợp vào chỗ chấm. Hình dưới đây có … hình tam giác?

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 - ảnh số 2

A. 4 B.5 C. 6 D. 7

Câu 8: Nhà An có 35 con gà, mẹ mua thêm 14 con gà. Nhà An có tất cả số con gà là:

A. 42 con B. 41 con C. 49 con D. 40 con

II. Phần tự luận

Bài 1: Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm

a, 24cm + 35cm … 79cm - 15cm b, 42cm - 11cm … 13cm + 24cm

c, 12 + 30 … 90 - 40 d, 34 + 3 … 37 - 4

Bài 2: Đặt rồi tính

a, 65 + 14 b, 20 + 5 c, 37 - 15 d, 78 - 12

Bài 3: Trong vườn có 15 cây chuối, mẹ trồng thêm 3 cây chuối. Hỏi trong vườn có tất cả bao nhiêu cây chuối?

Lời giải, đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8
B A A C D B A C

II. Phần tự luận

Bài 1:

a, 24cm + 35cm < 79cm - 15cm b, 42cm - 11cm < 13cm + 24cm

c, 12 + 30 < 90 - 40 d, 34 + 3 > 37 - 4

Bài 2: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính

a, 65 + 14 = 79 b, 20 + 5 = 25

c, 37 - 15 = 22 d, 78 - 12 = 66

Bài 3:

Trong vườn có số cây chuối là:

15 + 3 = 18 (cây)

Đáp số: 18 cây chuối

------------------

Ngoài Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 1 - Đề số 1 trên, các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi học kì 2 lớp 1 của các môn Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1Tiếng Anh lớp 1 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 1 hơn.

Đánh giá bài viết
9 19.274
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán Kết nối tri thức

Xem thêm