Đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 - 2020 - Đề 2

Đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 - 2020 - Đề 2 là đề thi Toán lớp 1 kì 2 do VnDoc.com sưu tầm lại, giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập Toán lớp 1 học kỳ 2 thêm linh hoạt và chủ động hơn.

1. Đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán - Phần trắc nghiệm

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh tròn vào đáp án đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số bé nhất trong các số: 70; 91; 79; 19 là:

A. 70                            B. 91                                  C. 79                            D. 19

Câu 2. Số liền trước của 80 là:

A. 80                             B. 81                                   C. 79                            D. 70

Câu 3. Điền dấu +; – thích hợp vào chỗ chấm: 15….4 – 9 = 10

A. +                               B. –                                     C. Không điền được

Câu 4. Nhà Minh có 34 con vịt. Mẹ Minh đem biếu và 10 con vịt. Hỏi nhà Minh còn lại bao nhiêu con vịt?

A. 34 con vịt                    B. 24 con vịt                       C. 14 con vịt                     D. 44 con vịt

Câu 5. Hình dưới đây có bao nhiêu tam giác:

Đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán

A. 0                                    B. 1                                      C. 2                                   D. 3

Câu 6. Năm nay Bin 6 tuổi. Mẹ hơn Bin 30 tuổi. Hỏi năm nay mẹ bao nhiêu tuổi?

A. 36 tuổi                           B. 24 tuổi                              C. 26 tuổi                        D. 39 tuổi

2. Đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán - Phần Tự luận

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

64 + 27                                34 + 35                                87 – 58                                   76 – 36

Câu 2. (1 điểm) Điền dấu >; <; = vào chỗ trống:

Đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán

Câu 3. (3 điểm) Một quyển sách có 76 trang. Bạn Na đã được 14 trang. Hỏi bạn Na còn phải đọc bao nhiêu trang nữa thì hết quyển sách?

Tóm tắt:

….……………………………………………………………………………………….

….……………………………………………………………………………………….

….……………………………………………………………………………………….

Bài giải:

….……………………………………………………………………………………….

….……………………………………………………………………………………….

….……………………………………………………………………………………….

Câu 4. (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 54cm + 23cm – 34cm = …………………….

b) 40 + 55 – 5 = ………………..

Bộ đề ôn tập cuối học kì 2 môn Toán lớp 1:

Bộ đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 1:

Ngoài Đề thi Toán lớp 1 học kì 2 - Đề 2 trên, các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi học kì 2 lớp 1 của các môn Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1Tiếng Anh lớp 1 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt hơn.

Đánh giá bài viết
2 9.850
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán Kết nối tri thức

Xem thêm