05 đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 - 2020

Bộ đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 - 2020 là gồm 05 đề thi Toán lớp 1 kì 2 do VnDoc.com sưu tầm lại, giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập Toán lớp 1 học kỳ 2 thêm linh hoạt và chủ động hơn.

1. Đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán - Đề 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh tròn vào đáp án đứng trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Số liền sau và liền trước của 20 là:

A. 21 và 19

B. 20 và 19

C. 21 và 20

D. 19 và 20

Câu 2. Số 67 đọc là

A. Sáu bảy

B. Sáu mươi bảy

C. Bảy mươi sáu

D. Bảy sáu

Câu 3. Điền dấu >; <; = vào chỗ chấm: 51 + 7.... 58

A. >                                                  B. <                                            C. =

Câu 4. Số nào dưới đây lớn hơn 78

A. 75

B. 77

C. 79

D. 69

Câu 5. Hình dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng:

Đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 6. Phép cộng 40 + 37 có kết quả là:

A. 77

B. 70

C. 67

D. 87

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1. (1 điểm) Viết vào chỗ chấm:

a) Số gồm 5 chục và 3 đơn vị là: …………..

b) Bốn mươi tám:…………

c, Năm mươi sáu:…………

d, Số lớn nhất có hai chữ số là: ……………

Câu 2. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

28 + 7                                58 – 9                               75 – 32                          24 + 42

Câu 3. (3 điểm) Mẹ mua 40 quả táo, sau đó mẹ được bà cho thêm 1 chục quả táo nữa. Hỏi mẹ có tất cả bao nhiêu quả táo?

Tóm tắt
….……………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………

Lời giải

….……………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………

Câu 4. (1 điểm) Từ ba số 7; 3; 10. Con hãy dùng dấu + và – để viết tất cả các phép tính đúng:

….……………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………

2. Đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán - Đề 2

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh tròn vào đáp án đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số bé nhất trong các số: 70; 91; 79; 19 là:

A. 70                            B. 91                                  C. 79                            D. 19

Câu 2. Số liền trước của 80 là:

A. 80                             B. 81                                   C. 79                            D. 70

Câu 3. Điền dấu +; – thích hợp vào chỗ chấm: 15….4 – 9 = 10

A. +                               B. –                                     C. Không điền được

Câu 4. Nhà Minh có 34 con vịt. Mẹ Minh đem biếu và 10 con vịt. Hỏi nhà Minh còn lại bao nhiêu con vịt?

A. 34 con vịt                    B. 24 con vịt                       C. 14 con vịt                     D. 44 con vịt

Câu 5. Hình dưới đây có bao nhiêu tam giác:

Đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán

A. 0                                    B. 1                                      C. 2                                   D. 3

Câu 6. Năm nay Bin 6 tuổi. Mẹ hơn Bin 30 tuổi. Hỏi năm nay mẹ bao nhiêu tuổi?

A. 36 tuổi                           B. 24 tuổi                              C. 26 tuổi                        D. 39 tuổi

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

64 + 27                                34 + 35                                87 – 58                                   76 – 36

Câu 2. (1 điểm) Điền dấu >; <; = vào chỗ trống:

Đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán

Câu 3. (3 điểm) Một quyển sách có 76 trang. Bạn Na đã được 14 trang. Hỏi bạn Na còn phải đọc bao nhiêu trang nữa thì hết quyển sách?

Tóm tắt:

….……………………………………………………………………………………….

….……………………………………………………………………………………….

….……………………………………………………………………………………….

Bài giải:

….……………………………………………………………………………………….

….……………………………………………………………………………………….

….……………………………………………………………………………………….

Câu 4. (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 54cm + 23cm – 34cm = …………………….

b) 40 + 55 – 5 = ………………..

3. Đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán - Đề 3

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh tròn vào đáp án đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số lớn nhất trong các số: 80; 19; 93; 39 là:

A. 80                                   B. 19                            C. 93                          D. 39

Câu 2. Điền số vào chỗ chấm: 76 <….< 78

A. 77                                    B. 76                            C. 78                          D. 79

Câu 3. Một cửa hàng có 34 hộp bánh. Hỏi sau khi bán 12 hộp thì cửa hàng còn lại bao nhiêu hộp bánh:

A. 46 hộp bánh                     B. 34 hộp bánh            C. 12 hộp bánh           D. 22 hộp bánh

Câu 4. Số “bốn mươi lăm” viết là:

A. 54                                      B. 45                             C. 44                          D. 55

Câu 5. Hình bên có bao nhiêu hình tam giác.

Đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 - 2020

A. 2                                        B. 3                                     C. 4                            D. 5

Câu 6. Kết quả của phép tính: 74cm – 4cm + 5cm

A. 70cm                                  B. 75cm                              C. 65cm                    D. 80cm

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1. (1 điểm) Điền vào chỗ chấm:

50 + ……… = 50                           49 – ……… = 32

48 – ……… = 40                            40 + ……… = 80

Câu 2. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

34 + 43                            45 – 10                               58 + 32                    76 – 8

Câu 3. (3 điểm) Bình có 29 quả táo, Bình cho An 7 quả. Hỏi Bình còn lại bao nhiêu quả táo:

Tóm tắt

….………………………………………………………………………………..

….………………………………………………………………………………..

….………………………………………………………………………………..

Lời giải

….………………………………………………………………………………..

….………………………………………………………………………………..

….………………………………………………………………………………..

Câu 4. (1 điểm)

a ) Vẽ thêm một đoạn thẳng để được 1 hình chữ nhật và một hình tam giác.

Đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 - 2020

b) Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài bằng 6cm.

Bộ đề ôn tập cuối học kì 2 môn Toán lớp 1:

Bộ đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 1:

Trên đây, VnDoc.com đã tổng hợp các đề thi Toán lớp 1 học kì 2 cho các em học sinh cùng tham khảo và luyện tập để học tốt mỗi ngày và chuẩn bị cho các kì thi sắp tới đạt kết quả như mong muốn.

Ngoài 05 đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 - 2020 trên, các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi học kì 2 lớp 1 của các môn Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1Tiếng Anh lớp 1 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt hơn.

Đánh giá bài viết
8 11.273
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán Kết nối tri thức

Xem thêm