Bảng lương viên chức năm 2022 thế nào?

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài viết Bảng lương viên chức năm 2022 thế nào?

Lương viên chức năm 2022 là bao nhiêu? Tính thế nào?

Khoản 3 Điều 4 Nghị quyết số 23/2021/QH15 nêu rõ:

Tập trung nguồn lực để thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 01 tháng 7 năm 2022. Không sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư cho đầu tư xây dựng cơ bản và các mục đích khác, trừ trường hợp Nghị quyết của Quốc hội cho phép.

Tuy nhiên, cuối năm 2021, Quốc hội thông qua Nghị quyết số 34 năm 2021 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 đã quyết định lùi thời điểm cải cách tiền lương tại quy định trên. Do đó, trong năm 2022 này, viên chức vẫn hưởng lương như hiện nay.

Cụ thể, viên chức vẫn hưởng lương "cứng" theo công thức: Lương = Hệ số x Mức lương cơ sở.

- Hệ số lương vẫn áp dụng tại các Phụ lục ban hành kèm Nghị định 204/2004/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung.

- Mức lương cơ sở: Tại thời điểm này, các văn bản pháp luật chưa có quy định liệu mức lương cơ sở năm 2022 có thay đổi không. Do đó, trước mắt, trong năm 2022, viên chức vẫn hưởng mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng/tháng theo quy định tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP vẫn áp dụng từ ngày 01/7/2019 đến nay.

Dưới đây là chi tiết bảng lương viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập:

Bảng lương viên chức 2022Bảng lương viên chức 2022

Thay đổi nào về lương ảnh hưởng đến viên chức 2022?

Mặc dù lương của viên chức không có gì thay đổi so với trước đây, vẫn áp dụng cách tính cũng như hệ số, mức lương cơ sở như những năm trước nhưng về tổng thu nhập, viên chức vẫn có cơ hội tăng hơn so với trước đây.

Cụ thể, từ ngày 15/8/2021, khi Thông tư 03/2021/TT-BNV chính thức có hiệu lực, nhiều quy định về việc nâng lương thường xuyên và nâng lương trước hạn cũng thay đổi theo hướng "có lợi" hơn cho viên chức. Cụ thể, thêm trường hợp được tính xét nâng lương thường xuyên.

Nếu như trước đây chỉ có 04 trường hợp được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên tại điểm b khoản 1 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV thì nay, viên chức có thêm trường hợp được tính xét nâng lương thường xuyên, gồm:

- Thời gian nghỉ làm hưởng nguyên lương.

- Thời gian nghỉ hưởng thai sản.

- Thời gian nghỉ ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cộng dồn từ 06 tháng trở xuống.

- Thời gian được cử đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, khảo sát trong và ngoài nước nhưng vẫn thuộc danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

- Bổ sung mới thời gian viên chức tham gia phụ vụ tại ngũ.

Xem thêm: 6 điểm mới về nâng lương viên chức không thể bỏ qua

Như vậy, có thể thấy, mặc dù lương và phụ cấp của viên chức vẫn áp dụng như cách tính của năm 2021 thì quy định mới về việc nâng bậc lương thường xuyên từ 15/8/2021 và tiếp tục áp dụng trong năm 2022 đã mang đến một chút thay đổi về lương cho các đối tượng này.

Đánh giá bài viết
1 1.100
Sắp xếp theo
    Lao động - Tiền lương Xem thêm