Bộ đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2018-2019 - Số 1

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bộ đề ôn tập học 2 môn Toán lớp 2 năm 2018-2019 - Số 1
Đề 1
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM
1. a) Mỗi số ng với cách đọc nào? (Nối cột A với cột B)
(A) (B)
b) Viết theo mẫu:
Mẫu:
508 = 500 + 8
927 =…………………….
680 =…………………….
2. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:
a) Cho 1 m =………… Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. 10
B. 100
C. 1000
b)
689
475
405
698
Bốn trăm bảy mươi lăm
Bốn trăm linh năm
Sáu trăm tám mươi chín
Sáu trăm chín mươi tám
200cm
300cm
400cm
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Chu vi hình tam giác bên bằng:
A. 900cm
B. 800cm
C. 700cm
3. Số?
PHẦN II. Tự luận
1. a) Đặt tính rồi tính
35 + 57
452 + 246
782 341
b) Tính: 800km 200krn + 90km =…………….
c) Tìm x, biết: x × 5 = 40
2. Bể thứ nhất chứa 565 lít ớc. Bể th hai chứa nhiều n bể thứ nhất 120 lít nước.
Hỏi bể thứ hai chứa bao nhiêu lít nước?
Bài giải
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
3. Lúc 7 giờ sáng, hai bạn Hùng Dũng cùng đi từ trường đến hồ bơi. Giờ đến hồ bơi
của hai bạn như sau:
25
- 9
: 4
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Hãy đánh dấu (x) vào ô trống thích hợp để chỉ bạn đến hồ bơi trước viết ra giờ đến
của mỗi bạn vào chỗ chấm.
Đáp án Đề số 1
PHẦN I.
1. a) Nối cột A với cột B
(A) (B)
b)
927 = 900 + 20 + 7
680 = 600 + 80
2.
a) C
b) A
3.
689
475
405
698
Bốn trăm bảy mươi lăm
Bốn trăm linh năm
Sáu trăm tám mươi chín
Sáu trăm chín mươi tám
25
16
4
- 9
: 4

Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2

Bộ đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2018-2019 - Số 1 là đề thi học kì 2 lớp 2 dành cho thầy cô và các em học sinh tham khảo, chuẩn bị tốt cho kiểm tra định kì cuối học kì II môn Toán sắp tới.

Ngoài Bộ đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2018-2019 - Số 1 trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 2 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất, vừa đào sâu các dạng toán lại giúp các bé tự tin bước vào các kỳ thi quan trọng như là thi hết học kỳ 2 lớp 2 môn Toán, thi khảo sát chất lượng học kỳ 2 môn Toán lớp 2,.... cũng như học đồng đều các môn Tiếng Việt lớp 2, môn tự nhiên xã hội, đạo đức,...

Bộ đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 2 khác:

Đề thi học kỳ 2 lớp 2 được tải nhiều nhất:

Đánh giá bài viết
42 26.020
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán Xem thêm