Bộ đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2018-2019 - Số 4

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bộ đề ôn tập học 2 môn Toán lớp 2 năm 2018-2019 - Số 4
Đề số 1
1. Tính nhẩm:
4 x 7 =…………
5 x 6 =…………
2. Đặt tính rồi nh:
85 39
75 + 25
72 27
347 37
323 + 6
309 6
100 58
64 + 16
3. Tính:
24 + 18 28 =
5 x 8 11 =
2 x 7 + 58 =
2 x 8 + 72 =
4. Điền số:
a) 380;…….; 382;…….;…….; 385;…….;…….; 388;…….;…….
b) 500;…….; 502;…….;…….;…….;…….507; …….;509;…….
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
5. Viết số:
Chín trăm ời lăm: …….; Sáu trăm chín mươi lăm:…….
Bảy trăm mười bốn: …….; Năm trăm hai ơi tư: …….
Một trăm linh một:…….
6. Hãy khoanh
1
4
số ngôi sao:
7. Tính chu vi hình tứ giác MNPQ, biết độ dài mỗi cạnh của hình đó bằng 5 cm
8. Bể nước thứ nhất chứa 865 lít nước. Bể ớc thứ hai chứa ít hơn bể thứ nhất 300 lít.
Hỏi bể nước thứ hai chứa bao nhiêu lít nước?
Đáp án Đề số 1
Bài 1: 28; 30
Bài 2
85 75 72 347
39 25 27 37
46 100 45 310
323 309 100 64
6 6 58 16
329 303 42 80
-
+
-
-
+
-
-
+
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 3
24 + 18 28 = 42 28
= 14
2 x 7 + 58 = 14 + 58
= 72
5 x 8 11 = 40 11
= 29
2 x 8 + 72 = 16 + 72
= 88
Bài 4.
a) Điền theo thứ tự: 381; 383; 384; 386; 387; 389; 390
b) Điền theo thứ tự: 501; 503; 504; 505; 506; 508; 510
Bài 5
Viết số: 915; 695; 714; 524; 101
Bài 6
Khoanh
a) 3 ngôi sao;
b) 4 ngôi sao
Bài 7
5 + 5 + 5 + 5 = 20 (cm)
Bài 8.
Bể nước thứ hai chứa số lít ớc là:

Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2

Bộ đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2018-2019 - Số 4 là đề thi học kì 2 lớp 2 dành cho thầy cô và các em học sinh tham khảo, chuẩn bị tốt cho kiểm tra định kì cuối học kì II môn Toán sắp tới.

Ngoài Bộ đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2018-2019 - Số 4 trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 2 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất, vừa đào sâu các dạng toán lại giúp các bé tự tin bước vào các kỳ thi quan trọng như là thi hết học kỳ 2 lớp 2 môn Toán, thi khảo sát chất lượng học kỳ 2 môn Toán lớp 2,.... cũng như học đồng đều các môn Tiếng Việt lớp 2, môn tự nhiên xã hội, đạo đức,...

Đề thi học kỳ 2 lớp 2 được tải nhiều nhất:

Đánh giá bài viết
25 17.888
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán Xem thêm