Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2019 - 2020

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BỘ ĐỀ THI GIỮA HỌC 1 MÔN TOÁN LỚP 4
Ma trận câu hỏi đề kiểm tra môn Toán lớp 4
Giữa học I
TT
Chủ đề
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng
1
Số học
Số câu
2
1
2
1
6
Câu số
1 - 2
4
7- 8
10
2
Đại lượng
đo đại
lượng
Số câu
1
1
2
Câu số
3
5
3
Yếu tố hình
học
Số câu
1
1
2
Câu số
6
9
Tổng số câu
3
3
3
1
10
Ma trận nội dung kiểm tra môn Toán lớp 4
Giữa học I
Mạch kiến thức, năng
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng
Số học: Biết đọc viết s đến lớp
triệu, xác định g trị của các chữ số,
so sánh số tự nhiên. Thực hiện thành
thạo các phép tính cộng, trừ, nhân,
chia số tự nhiên; tính g trị biểu
thức chứa một chữ. Giải được các
bài tập liên quan đến trung bình
cộng, tìm hai số khi biết tổng
hiệu của hai số đó.
2
1
2
1
6
2
1
2
1
6
Đại lượng đo đại lượng: Biết
đổi được các số đo khối lượng, số đo
thời gian.
1
1
2
1
1
2
Yếu tố hình học: Xác định được
góc nhọn, góc tù, góc vuông, góc
bẹt. Tính diện tích của hình chữ nhật
1
1
2
1
1
2
Tổng
3
3
3
1
10
3
3
3
1
10
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI GIỮA HỌC 1 MÔN TOÁN LỚP 4 - ĐỀ 1
TRêng tiÓu c
o0o
§Ò kiÓm tra ®Þnh GI÷A HäC I
n¨m häc 2019 - 2020
.
tªn:
...................................................................
M«n: To¸n - líp 4.
Thêi gian: 40 phóT
§iÓm:
.................................
.
.
Câu 1: M1 Giá trị của chữ số 9 trong số 29 435 bao nhiêu ?
A. 9 B. 90 C. 900 D. 9000
Câu 2: M1 Số “Sáu trăm bốn mươi hai nghìn năm trăm linh bảy” được viết là:
A. 64 257 B. 642 507 C. 642 057 D. 624 507
Câu 3 : M1 Bác Hồ sinh ngày 19.5.1890. Hỏi Bác sinh vào thế kỉ nào ?
A. thế kỉ XVIII B. thế kỉ XIX C. thế kỉ XX D. thế kỉ XXI
Câu 4 : M2 Giá trị của biểu thức 350 - 5 x với = 10 là:
A. 3450 B. 300 C. 345 D. 30
Câu 5: M2Viết số hoặc đơn vị đo thích hợp vào chỗ chấm:
a- 2 phút = giây b- 1 tạ 8kg = ……. kg
Câu 6: M2Trong nh bên có:
góc nhọn
góc vuông
góc
góc bẹt
Câu 7: M3 Tính bằng cách thuận tiện nhất :
a. 388 + 36 + 514 + 12 b. 1249 + 356 - 249
…………………………………………………..………………………………………………
…………………………………...…………………………………………………………...…
……………………………..........................................................................................................
Câu 8: M3 Một cửa hàng 3 bao gạo nếp, mỗi bao cân nặng 36kg 6 bao
gạo tẻ, mỗi bao cân nặng 54kg. Như vậy, trung bình mỗi bao gạo cân nặng
A. 12kg B. 9kg C. 21kg D. 48kg
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 9: M3 Một mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi 18m. Chiều dài hơn
chiều rộng 4m. Tính diện tích mảnh vườn đó.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
..............................................................................................................................
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………........................………………
Câu 10 : M4 Viết số thích hợp vào chỗ chấm
+ = 24
+ + = 38
- = ……

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2019 - 2020 bao gồm các đề thi mới nhất có đáp án kèm theo và biên soạn chuẩn theo TT 22. Đề thi giữa kì 1 lớp 4 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 đạt kết quả cao. Các thầy cô tham khảo ra đề giữa kì cho các em học sinh.

Đề thi giữa học kì 1 lớp 4 mới nhất

Các dạng đề ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 4

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2019 bao gồm 4 đề thi có đáp án chi tiết gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận với các dạng kiến thức trong tâm, chi tiết cho từng bài học, rèn luyện kỹ năng giải Toán về số tự nhiên, bảng đơn vị đo khối lượng, biểu đồ, tìm số trung bình cộng,.... Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 4 đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 4 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
29 16.746
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 4 Xem thêm