Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2019 có đáp án số 2

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2019 trường THPT
Nguyễn Trung Thiên - Tĩnh lần 2
Câu 1: Chiến thắng quân sự nào của quân dân miền Nam Việt Nam m phá
sản về bản “Chiến tranh đặc biệt” (1961 - 1965) của Mĩ?
A. Chiến thắng p Bắc (Mĩ Tho).
B. Chiến thắng Bình Giã (Bà Rịa).
C. Chiến thắng Đồng Xoài (Bình Phước).
D. Chiến thắng Ba Gia (Quảng Ngãi).
Câu 2: Cách mạng miền Nam Việt Nam (1954 - 1975) chuyển từ thế giữ gìn
lực lượng sang thế tiến công gắn liền với thắng lợi của
A. phong trào “Đồng khởi” (1959-1960).
B. cuộc Tổng tiến công nổi dậy Xuân 1968.
C. cuộc Tiến công chiến lược năm 1972.
D. trận Vạn Tường (1965).
Câu 3: Trong những năm 1945 - 1950, nhiệm vụ trọng tâm của Liên
A. mở rộng quan hệ ngoại giao.
B. phá thế bao vây, cấm vận.
C. khôi phục kinh tế sau chiến tranh.
D. xây dựng s vật chất - thuật.
Câu 4: Theo quy định của Hội ngh Ianta (2 - 1945), quốc gia o dưới đây cần
trở thành một quốc gia thống nhất dân chủ?
A. Mông Cổ.
B. Trung Quốc.
C. Triều Tiên.
D. Nhật Bản.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 5: Nội dung nào điểm khác nhau giữa Luận ơng chính tr (10-1930)
của Đảng Cộng sản Đông Dương với ơng lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
Cộng sản Việt Nam?
A. Đề ra phương hướng chiến lược.
B. Chủ trương tập hợp lực ợng cách mạng.
C. Xác định giai cấp lãnh đạo.
D. Xác định phương pháp đấu tranh.
Câu 6: Trong giai đoạn 1983 - 1991, kinh tế
A. phục hồi phát triển.
C. khủng hoảng và suy thoái.
B. phát triển xen kẽ suy thoái.
D. phát triển mạnh mẽ.
Câu 7: Trong bối cảnh Hiệp ước Hoa - Pháp được kết (2-1946), Chính phủ
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thực hiện chủ trương gì?
A. Hòa hoãn và nhân nhượng nguyên tắc với thực dân Pháp.
B. Hòa với thực dân Pháp để đánh quân Trung Hoa n quốc.
C. Phát động toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp.
D. Chiến đấu chống thực dân Pháp quân Trung Hoa Dân quốc.
Câu 8: Việt Nam Quốc dân Đảng chính Đảng của giai cấp o?
A. nông dân.
B. công nhân.
C. sản dân tộc.
D. sản mại bản.
Câu 9: Ý nghĩa lớn nhất của chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950 của
quân dân Việt Nam
A. tiêu diệt nhiều sinh lực địch, mở rộng củng cố căn c Việt Bắc.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
B. khai thông biên giới Việt Trung.
C. quân ta giành được thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ.
D. phá vỡ thế bao y của địch cả trong lẫn ngoài đối với căn cứ địa Việt Bắc.
Câu 10: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nhân tố quyết định đưa Nhật Bản
vươn lên thành siêu cường kinh tế gì?
A. Chi phí cho quốc phòng thấp.
B. Vai trò lãnh đạo, quản hiệu quả của Nhà nước.
C. Nguồn nhân lực chất lượng ợng, tính kỉ luật cao.
D. Áp dụng thành tựu khoa học - thuật.
Câu 11: Ý nào sau đây không phải chủ trương của Đảng lao động Việt Nam
trong ch đạo quân dân miền Nam chiến đấu chống chiến lược Chiến tranh đặc
biệt” của Mĩ?
A. Tiến công địch ba mũi (quân sự, chính trị, binh vận).
B. Tiến công địch trên cả ba mặt trận (quân sự, chính trị, ngoại giao).
C. Kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh trang.
D. Tiến công trên cả ba vùng chiến ợc (nông thôn đồng bằng, rừng núi, đô
thị).
Câu 12: quan ngôn luận của An Nam Cộng sản đảng (1929) tờ
A. báo Chuông rè.
B. báo An Nam trẻ .
C. báo Búa liềm.
D. báo Đỏ.
Câu 13: Tháng 7 - 1925, Nguyễn Ái Quốc đã
A. thành lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên.
B. thành lập tổ chức Cộng sản đoàn.
C. tham gia thành lập Hội liên hiệp thuộc địa.

Đề thi thử năm 2019 môn Lịch sử

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2019 có đáp án số 2. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPT Quốc gia môn Lịch sử được tốt hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2019 có đáp án số 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 135
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử Xem thêm