Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 có đáp án số 2

VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD&ĐT HẢI PHÒNG
TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN
ĐỀ THI THỬ LẦN 2
(Đề 04 trang)
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: VẬT 12
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
đề thi 111
Câu 1: Tia tử ngoại được phát ra rất mạnh từ nguồn nào dưới đây?
A. vi sóng. B. sưởi điện. C. Hồ quang điện. D. n hình tuyến.
Câu 2: Trong thí nghiệm đo gia tốc trọng trường bằng con lắc đơn, ta không cần dùng tới vật hoặc dụng
cụ nào nêu dưới đây?
A. Giá đỡ dây treo. B. Vật nặng kích thước nhỏ.
C. Cân chính xác. D. Đồng hồ thước đo độ dài.
Câu 3: Hiện tượng quang điện hiện tượng làm bật các êlectron ra khỏi bề mặt kim loại khi
A. va chạm đàn hồi với kim loại. B. kim loại bị nung nóng.
C. kim loại bị bức xạ nhiệt. D. ánh ng thích hợp chiếu o kim loại.
Câu 4: Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây sai?
A. Sóng siêu âm có tần số lớn hơn 20000 Hz. B. Sóng hạ âm tần số nhỏ hơn 16 Hz.
C. Đơn vị của mức cường độ âm W/m
2
. D. Sóng âm không truyền được trong chân không.
Câu 5: Gọi tốc độ truyền sóng điện từ trong không khí c. Mạch dao động tưởng LC thể phát ra
sóng tuyến truyền trong không khí với bước sóng
A.
λ π=2 c LC
. B.
λ π
2
L
=2 c
C
. C.
λ π
1
=2 c
LC
. D.
λ π
C
=2 c
L
.
Câu 6: Tính chất bản của từ trường
A. gây ra sự biến đổi về tính chất điện của môi trường xung quanh.
B. gây ra lực đàn hồi tác dụng lên các dòng điện nam châm đặt trong nó.
C. gây ra lực từ tác dụng lên nam châm hoặc lên dòng điện đặt trong nó.
D. gây ra lực hấp dẫn lên các vật đặt trong nó.
Câu 7: Đối với vật dao động điều hoà, tập hợp ba đại lượng nào sau đây không thay đổi theo thời gian?
A. Tần số, động năng, vận tốc. B. Tần số, biên độ, động năng.
C. Chu kì, biên độ, năng. D. Chu kì, tần số, thế năng.
Câu 8: Sóng gì?
A. một dạng chuyển động đặc biệt của môi trường.
B. dao động của mọi điểm trong một môi trường.
C. sự truyền chuyển động của c phần tử trong một môi trường.
D. dao động lan truyền trong một môi trường.
Câu 9: Trong đoạn mạch xoay chiều chỉ cuộn dây thuần cảm, công thức nào sau đây không đúng?
A.
0
0
L
U
I
Z
. B.
. C.
L
U
I
Z
. D.
0
L
2.U
I
Z
.
Câu 10: Vật sáng AB đặt vuông góc trục chính thấu kính hội tụ, cách thấu kính khoảng d nhỏ hơn tiêu cự f,
qua thấu kính cho ảnh
A. ảo, nhỏ hơn vật. B. ảo, lớn hơn vật. C. thật, nhỏ hơn vật. D. thật, lớn hơn vật.
Câu 11: Chọn câu sai? Trong phản ứng hạt nhân, bảo toàn
A. vectơ động lượng. B. động năng. C. năng lượng toàn phần. D. số nuclon.
Câu 12: Trong việc truyền tải điện năng đi xa, để làm giảm hao phí trên đường dây truyền tải, hiện nay
Việt Nam thường dùng biện pháp o dưới đây?
A. Giảm công suất máy phát điện. B. Tăng điện áp trước khi truyền tải.
C. Thay dây dẫn làm bằng vật liệu điện trở suất nhỏ. D. Giảm chiều i dây dẫn.
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 13: Một sóng cơ bước sóng
3 (m)
, tốc độ truyền sóng v=6(m/s), biên độ sóng A=2(cm)
không đổi khi sóng truyền đi. Tốc độ dao động cực đại của các phần tử vật chất sóng truyền qua bằng
A. 12(cm/s). B. 6(m/s). C. 72
2
(cm/s). D. 8(cm/s).
Câu 14: Biết đồng giới hạn quang điện 0,3
m
, sẽ electron bật ra khỏi tấm đồng khi chiếu vào
bức xạ bước sóng nào dưới đây ?
A. 0,27
m
. B. 0,31
m
. C. 0,4
m
. D. 0,35
m
.
Câu 15: Chiếu chùm ánh sáng do đèn chứa khí Hidro áp suất thấp phát ra vào khe của máy quang phổ
thì trên tấm kính ảnh của buồng ảnh sẽ thu được
A. bốn vạch màu đỏ, lam, chàm, tím.
B. dải màu liên tục từ đỏ đến tím.
C. dải màu xuất hiện bốn vạch tối.
D. các vạch sáng (màu trắng), vạch tối xen kẽ nhau cách nhau đều đặn.
Câu 16: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh ng với nguồn sáng đơn sắc bước sóng
, khoảng
cách từ hai khe tới màn D. Khi thực hiện thí nghiệm trong không khí thì khoảng vân i. Khi đặt toàn bộ
thí nghiệm trong nước chiết suất n=
4
3
thì để khoảng vân không đổi cần phải
A. rời màn dọc theo trục vuông góc với hai khe ra xa hai khe thêm
3D
4
.
B. rời màn dọc theo trục vuông góc với hai khe ra xa hai khe thêm
D
3
.
C. rời màn dọc theo trục vuông góc với hai khe lại gần hai khe thêm
D
3
.
D. rời màn dọc theo trục vuông góc với hai khe lại gần hai khe thêm
3D
4
.
Câu 17: Trong từ trường đều, đặt khung dây dẫn kín, hình tròn có vectơ pháp tuyến hợp với vectơ cảm
ứng từ góc 90
0
. Tăng dần độ lớn của cảm ứng từ thì trong khung
A. chỉ xuất hiện suất điện động cảm ứng. B. xuất hiện dòng điện cảm ứng từ thông giảm.
C. xuất hiện dòng điện cảm ứng từ thông ng.D. không xuất hiện dòng điện cảm ứng.
Câu 18: Cho một hệ dao động chu dao động riêng T=1(s). Hệ chịu dao động cưỡng bức dưới tác
dụng của ngoại lực biến thiên tuần hoàn. Biểu thức của ngoại lực nào dưới đây sẽ làm cho hệ dao động với
biên độ lớn nhất?
A.
π
0
F=F cos(2 t)
. B.
0
F=2F cos(2 t)
. C.
π
0
F
F= cos( t)
2
. D.
0
πF=3F cos( t)
.
Câu 19: Mạch dao động tưởng gồm cuộn cảm thuần độ tự cảm L tụ điện điện dung C đang thực
hiện dao động điện từ tự do. Gọi U
0
điện áp cực đại giữa hai bản tụ; u i điện áp giữa hai bản tụ
cường độ dòng điện trong mạch tại thời điểm t. Hệ thức đúng
A.
2 2 2
0
i LC(u U )
. B.
2 2 2
0
i LC(U u )
. C.
2 2 2
0
L
i (U u )
C
. D.
2 2 2
0
C
i (U u )
L
.
Câu 20: Trong không khí, phôtôn của chùm sáng đơn sắc có năng lượng 1,65eV. Khi truyền từ không khí
vào nước chiết suất n=
4
3
thì năng lượng của phôtôn bằng
A. 1,2375eV. B. 2,2eV. C. 1,65eV. D. 0.
Câu 21: Tia X không cùng bản chất với
A. tia gama. B. ánh sáng do ngọn nến phát ra.
C. sóng siêu âm. D. sóng điện thoại phát ra.
Câu 22: Chọn câu sai? Đặt o hai đầu tụ điện điện dung C một điện áp xoay chiều
0
u U c (2 ft)os
,
với C, U
0
không đổi f thay đổi được thì
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. cường độ dòng điện tức thời sớm pha hơn điện áp tức thời góc
2
.
B. cường độ dòng điện hiệu dụng tỉ lệ thuận với điện dung C.
C. cường độ dòng điện cực đại tỉ lệ thuận với f.
D. công suất tiêu thụ bằng 0.
Câu 23: Trong trường hợp sau đây, tia sáng không truyền thẳng
A. Tia sáng truyền xiên góc qua mặt phân cách giữa không khí kim cương.
B. Tia sáng truyền xiên góc qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt cùng chiết suất.
C. Tia sáng truyền vuông góc qua mặt phân cách giữa không khí kim cương.
D. Tia sáng truyền từ không khí đi qua tâm của một quả cầu trong suốt bằng thuỷ tinh.
Câu 24: Trong hạt nhân nguyên tử
14
6
C
A. 6 prôtôn 8 nơtron. B. 8 prôtôn 6 nơtron. C. 6 prôtôn 14 nơtron. D. 14 prôtôn 6 nơtron.
Câu 25: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn A B cách nhau 20 cm, dao động
cùng pha, cùng tần số 50 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước 1,5 m/s. Trên mặt nước, một chất điểm
M chuyển động trên đường thẳng AB với tốc độ không đổi 5 cm/s. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai
lần M gặp các vân giao thoa cực đại bằng
A. 0,3 s. B. 0,2 s. C. 0,7 s. D. 0,4 s.
Câu 26: Một con lắc xo độ cứng k = 100 N/m, dao động điều hòa với biên độ A = 4 cm. Động năng
của vật tại vị trí cách biên 3 cm
A. 0,035 J. B. 750 J. C. 350 J. D. 0,075 J.
Câu 27: Sóng lan truyền từ nguồn O dọc theo trục Ox với vận tốc v = 150 cm/s. Phương trình dao động
tại nguồn O u = 4cosπt (cm). Coi biên độ sóng không đổi khi lan truyền. Phương trình sóng tại điểm M
trên trục Ox cách O một đoạn 25 cm
A. u = 4cos(πt +
6
) (cm). B. u = 4cos(πt -
6
) (cm). C. u = 4cos(πt +
3
) (cm). D. u = 4cos(πt -
3
) (cm).
Câu 28: Một máy phát điện xoay chiều một pha phần cảm rôto gồm 8 cặp cực. Để suất điện động do
máy này sinh ra tần số 50 Hz thì rôto phải quay với tốc độ
A. 375 vòng/phút. B. 480 vòng/phút. C. 750 vòng/phút. D. 325 vòng/phút.
Câu 29: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Y- âng, khoảng cách giữa hai khe hẹp 1,6 mm,
khoảng cách từ hai khe hẹp đến màn 1,8 m. Khi chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng đơn sắc bước sóng
1
thì khoảng cách giữa ba n tối kế tiếp đo được bằng 1,08 mm thấy tại điểm M vân sáng bậc 3.
Khi chiếu ng hai khe bằng ánh ng đơn sắc bước sóng
2
thì tại điểm M vân tối thứ 3 (tính từ vân
sáng trung tâm). Bước sóng
2
bằng
A. 0,411 m. B. 0,576 m. C. 0,384 m. D. 0,594 m.
Câu 30: Một mạch dao động LC tưởng gồm tụ điện điện dung C=132nF. Trong mạch dao động
điện từ. Biểu thức điện áp giữa hai bản tụ biểu thức
4
u 10cos(10 t )V
3
. Biểu thức cường độ dòng
điện trong mạch
A.
4
i 13,2cos(10 t )mA
6
. B.
4
i 13,2cos(10 t )A
6
.
C.
4
5
i 13,2cos(10 t )mA
6
. D.
4
5
i 13,2cos(10 t )A
6
.
Câu 31: Cho phản ứng hạt nhân
6 1 3 4
3 0 1 2
Li n T 4,9MeV
. Bỏ qua động năng của các hạt n Li,
động năng của hạt T hạt α
A. 2,5 MeV 2,1 MeV. B. 1,2 MeV 2,8 MeV. C. 2,8 MeV 2,1 MeV. D. 2,8 MeV 1,2 MeV.
Câu 32: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng. Chiếu đồng thời hai bức xạ bước sóng

Bộ đề thi thử môn Vật lý năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi Trắc nghiệm Vật lý 12, Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 có đáp án số 2. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh rèn luyện giải bài tập Vật Lý 12 hiệu quả hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 có đáp án số 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Soạn bài lớp 12, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 200
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý Xem thêm