Bộ đề thi Violympic Toán lớp 7 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 7 năm 2015 - 2016

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 7 năm 2015 - 2016 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bộ đề thi gồm những đề thi Giải Toán trên mạng Internet cùng đáp án đi kèm, giúp các bạn học sinh lớp 7 luyện tập và củng cố kiến thức môn Toán hiệu quả, từ đó đạt thành tích cao trong học tập, tự tin làm các bài thi, bài kiểm tra. Hiện bộ đề thi đã cập nhật đến vòng 17. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 1 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 2 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 3 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 1 năm 2015 - 2016

Bài 1: Tìm cặp bằng nhau

Bài 2: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm

Câu 2.1: Kết quả của phép tính: Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 2 bằng: ...............

Câu 2.2: Giá trị của x thỏa mãn 3x - 5.2.4 + 2.23 = 0 là x = ............

Câu 2.3: Giá trị của biểu thức: (3x2 + 3) - 2(x2 + 2x) + 2015 tại x = 1 là ..............

Câu 2.4: Giá trị của biểu thức A = (-3333)4 : (-1111)4 + (2 : 3981)5.(-3981)5 bằng: ..............

Câu 2.5: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức I20092007x + 2010I là: ...............

Câu 2.6: Giá trị lớn nhất của biểu thức Q = 19,5 - I1,5 - xI đạt được khi x = ...............

Câu 2.7: 216 chia cho 17 có số dư là .............

Câu 2.8: Các phần tử của tập hợp các số x thỏa mãn Ix - 2,5I + I3,5 - xI = 0 là: {.........}

Câu 2.9: Số cặp số dương a và b thỏa mãn Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 2 là: .................

Câu 2.10: Hãy điền dấu >, = thích hợp vào chỗ chấm:

Cho M = x(x - 3). Nếu 0 < x < 3 thì M ............ 0

Bài 3: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 3.1: Tính: -4,117 + 0,363 = ................

Câu 3.2: Tìm x thỏa mãn: 2x + 1 = I4 - 7I

Câu 3.3: Giá trị của x < 0 thỏa mãn Ix2 + 1I = 5 là: x = ...............

Câu 3.4: Tìm x thỏa mãn: 2x - 0,35 + 85/100 = 0

Câu 3.5: Giá trị lớn nhất của biểu thức B = 12 - I3x + 2015I - I-3I là: ..............

Câu 3.6: Cho góc xOy = 60o. Số đo của góc đối đỉnh với góc xOy là: ...............o

Câu 3.7: Giá trị của x thỏa mãn: Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 2là: x = ...............

Câu 3.8: Giá trị của x thỏa mãn: Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 2là x = ...............

Câu 3.9: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức: A = I2x + 2015I - 3 là: .................

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 2 năm 2015 - 2016

Bài 1: Tìm cặp bằng nhau

Bài 2: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm

Câu 2.1: Kết quả của phép tính: Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 2 bằng: ...............

Câu 2.2: Giá trị của x thỏa mãn 3x - 5.2.4 + 2.23 = 0 là x = ............

Câu 2.3: Giá trị của biểu thức: (3x2 + 3) - 2(x2 + 2x) + 2015 tại x = 1 là ..............

Câu 2.4: Giá trị của biểu thức A = (-3333)4 : (-1111)4 + (2 : 3981)5.(-3981)5 bằng: ..............

Câu 2.5: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức I20092007x + 2010I là: ...............

Câu 2.6: Giá trị lớn nhất của biểu thức Q = 19,5 - I1,5 - xI đạt được khi x = ...............

Câu 2.7: 216 chia cho 17 có số dư là .............

Câu 2.8: Các phần tử của tập hợp các số x thỏa mãn Ix - 2,5I + I3,5 - xI = 0 là: {.........}

Câu 2.9: Số cặp số dương a và b thỏa mãn Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 2 là: .................

Câu 2.10: Hãy điền dấu >, = thích hợp vào chỗ chấm:

Cho M = x(x - 3). Nếu 0 < x < 3 thì M ............ 0

Bài 3: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 3.1: Tính: -4,117 + 0,363 = ................

Câu 3.2: Tìm x thỏa mãn: 2x + 1 = I4 - 7I

Câu 3.3: Giá trị của x < 0 thỏa mãn Ix2 + 1I = 5 là: x = ...............

Câu 3.4: Tìm x thỏa mãn: 2x - 0,35 + 85/100 = 0

Câu 3.5: Giá trị lớn nhất của biểu thức B = 12 - I3x + 2015I - I-3I là: ..............

Câu 3.6: Cho góc xOy = 60o. Số đo của góc đối đỉnh với góc xOy là: ...............o

Câu 3.7: Giá trị của x thỏa mãn: Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 2là: x = ...............

Câu 3.8: Giá trị của x thỏa mãn: Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 2là x = ...............

Câu 3.9: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức: A = I2x + 2015I - 3 là: .................

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 3 năm 2015 - 2016

Bài 1: Đi tìm kho báu

Câu 1.1: Giá trị của biểu thức: Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 3là: .................

Câu 1.2: Tính 7,9 + 5,8 + (-6,1) + (-3,8) - 2,2 = ............

Câu 1.3: Tập hợp các số hữu tỉ x thỏa mãn Ix - 5I = x + 3 là: .................

Câu 1.4: Tìm x < 0 thỏa mãn Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 3

Câu 1.5: Tập hợp các số nguyên dương n thỏa mãn: 2.16 ≥ 2n > 4 là {........}

Bài 2: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm

Câu 2.1: Tính nhanh: 5,4.(-4,7) + (-2,2).5,4 + 5,4.(-3,1) = ...............

Câu 2.2: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = I1 - 3xI + 1 là: .............

Câu 2.3: Tìm x biết: 2/3 .x + 4 = -12

Câu 2.4: Kết quả của phép tính: Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 3là: ................

Câu 2.5: Tập hợp các giá trị của x thỏa mãn (2x + 1)(3x - 9/2) = 0 là: {.............}

Câu 2.6: Số nguyên dương n thỏa mãn I2n + 1I = 9 là n = .................

Câu 2.7: Giá trị của x trong phép tính: 0,7516 : x = (9/16)8 là: ..............

Câu 2.8: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P = 3I1 - 2xI - 5 là ................

Câu 2.9: Giá trị của biểu thức P = 14.(x + y) khi Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 3là: ...............

Câu 2.10: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = 4I7 - 0,35xI + 8 là ................

Đánh giá bài viết
2 2.128
Sắp xếp theo
    Luyện thi Xem thêm