Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 3 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 3

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 3 năm 2015 - 2016 là đề thi giải Toán qua mạng có đáp án đi kèm, hi vọng giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2015 - 2016.

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 1 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 2 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 3 năm 2015 - 2016 trực tuyến

Bài 1: Đi tìm kho báu

Câu 1.1: Giá trị của biểu thức: Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 3là: .................

Câu 1.2: Tính 7,9 + 5,8 + (-6,1) + (-3,8) - 2,2 = ............

Câu 1.3: Tập hợp các số hữu tỉ x thỏa mãn Ix - 5I = x + 3 là: .................

Câu 1.4: Tìm x < 0 thỏa mãn Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 3

Câu 1.5: Tập hợp các số nguyên dương n thỏa mãn: 2.16 ≥ 2n > 4 là {........}

Bài 2: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm

Câu 2.1: Tính nhanh: 5,4.(-4,7) + (-2,2).5,4 + 5,4.(-3,1) = ...............

Câu 2.2: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = I1 - 3xI + 1 là: .............

Câu 2.3: Tìm x biết: 2/3 .x + 4 = -12

Câu 2.4: Kết quả của phép tính: Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 3là: ................

Câu 2.5: Tập hợp các giá trị của x thỏa mãn (2x + 1)(3x - 9/2) = 0 là: {.............}

Câu 2.6: Số nguyên dương n thỏa mãn I2n + 1I = 9 là n = .................

Câu 2.7: Giá trị của x trong phép tính: 0,7516 : x = (9/16)8 là: ..............

Câu 2.8: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P = 3I1 - 2xI - 5 là ................

Câu 2.9: Giá trị của biểu thức P = 14.(x + y) khi Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 3là: ...............

Câu 2.10: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = 4I7 - 0,35xI + 8 là ................

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 3

Bài 1: Đi tìm kho báu

Câu 1.1: -128 Câu 1.2: 1,6 Câu 1.3: 1 Câu 1.4: -1,65 Câu 1.5: 3; 4; 5

Bài 2: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm

Câu 2.1: -54 Câu 2.2: 1 Câu 2.3: -24 Câu 2.4: 0,73 Câu 2.5: -0,5; 1,5

Câu 2.6: 3 Câu 2.7: 1 Câu 2.8: -5 Câu 2.9: 47 Câu 2.10: 8

Đánh giá bài viết
1 732
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm