Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số

4 643

Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số

Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số tổng hợp những dạng toán tìm phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số, giúp các em ôn tập và chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi THPT Quốc gia theo xu hướng mới môn Toán thi theo hình thức trắc nghiệm. Mời các em cùng tham khảo.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Đồ thị của hàm số

Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Bài toán tương giao

Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Hàm số lũy thừa - Hàm số mũ

Trắc nghiệm môn Toán: Tiệm cận hàm số - Tiếp tuyến của đồ thị hàm số

Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số
Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số

ĐÁP ÁN

1C 2B 3C 4B 5C 6B 7A 8C 9C 10B

11A 12D 13A 14D 15D 16A 17A 18A

Đánh giá bài viết
4 643
Trắc nghiệm Toán 12 Xem thêm