Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Đường tiện cận

Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Đường tiện cận

Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Đường tiện cận tổng hợp các bài tập trắc nghiệm về đường tiệm cận. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn thi THPT Quốc gia môn Toán trắc nghiệm hiệu quả. Chúc các bạn học tốt.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Cực trị của hàm số

Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Đồ thị của hàm số

Bài tập trắc nghiệm đường tiệm cận

Tìm phương trình tiệm cận ngang, tiệm cận đứng

Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Đường tiện cận
Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Đường tiện cận

Tìm m để đồ thị hàm số có tiệm cận ngang, tiệm cận đứng thỏa điều kiện cho trước

Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Đường tiện cận
Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Đường tiện cận

Tìm số tiệm cận của đồ thị hàm số

Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Đường tiện cận

Một số bài tập tổng hợp

Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Đường tiện cận
Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Đường tiện cận

ĐÁP ÁN

1B 2A 3A 4B 5B 6A 7D 8D 9C 10C

11A 12B 13B 14B 15B 16B 17D 18C 19B 20C

21B 22B 23B 24B 25C 26B 27B 28B 29C 30D

31D 32B 33C 34C 35D 36D 37B 38A 39D

Đánh giá bài viết
2 1.317
Sắp xếp theo

    Môn Toán khối D

    Xem thêm