Bài tập trắc nghiệm đường tiệm cận

Bài tập trắc nghiệm đường tiệm cận

Bài tập trắc nghiệm đường tiệm cận là tài liệu học tập hay được VnDoc.com giới thiệu tới quý thầy cô và các em cùng tham khảo. Với 15 câu hỏi trắc nghiệm môn Toán 12 về đường tiệm cận, hi vọng tài liệu này sẽ giúp các em ôn tập kiến thức hiệu quả, luyện thi trắc nghiệm môn Toán đạt thành tích tốt.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 12, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 12 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 12. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Câu 1: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số Bài tập trắc nghiệm đường tiệm cận

A. 3 B. 2 C. 1 D. 4

Câu 2: Cho hàm số Bài tập trắc nghiệm đường tiệm cận. Đồ thị hàm số có tâm đối xứng là điểm

A. (1; 2) B. (2; 1) C. (1; -1) D. (-1; 1)

Câu 3: Cho hàm số Bài tập trắc nghiệm đường tiệm cận. Số tiệm cận của đồ thị hàm số bằng

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

Câu 4: Đồ thị hàm số Bài tập trắc nghiệm đường tiệm cận

A. Nhận điểm (-1/2; 1/2) là tâm đối xứng

B. Nhận điểm (-1/2; 2) làm tâm đối xứng

C. Không có tâm đối xứng

D. Nhận điểm (1/2; 1/2) làm tâm đối xứng

Câu 5: Cho đường cong (C): Bài tập trắc nghiệm đường tiệm cận. Tìm phương án đúng:

A. (C) chỉ có tiệm cận đứng B. (C) có tiệm cận xiên

C. (C) có hai tiệm cận D. (C) có ba tiệm cận

Câu 6: Để đồ thị hàm số Bài tập trắc nghiệm đường tiệm cận có tiệm cận xiên thì m phải thỏa mãn:

A. m ≠ ±2 B. m ≠ 0 C. m ≠ ±1 D. m ≠ ±4

Câu 7: Đồ thị hàm số y = x4 - x2 + 1 có bao nhiêu tiệm cận:

A. 0 B. 1 C. 3 D. 2

Câu 8: Đồ thị hàm số Bài tập trắc nghiệm đường tiệm cận có bao nhiêu tiệm cận:

A. 1 B. 3 C. 4 D. 2

Câu 9: Cho đường cong Bài tập trắc nghiệm đường tiệm cận (C) và 3 điểm A, B, C nằm trên (C) có hoành độ tương ứng là 1,35; - 0,28; 3,12. Giả sử d1, d2, d3 tương ứng là tích các khoảng cách từ A, B, C đến hai tiệm cận của (C). Lựa chọn đáp án đúng.

A.d_2 = 3 B. d_1 = 4

C. d_3 = 5

D. Cả ba phương án kia đều sai

Câu 10: Cho hàm số Bài tập trắc nghiệm đường tiệm cận có đồ thị (C ) có hai điểm phân biệt P, Q tổng khoảng cách từ P hoặc Q tới hai tiệm cận là nhỏ nhất. Khi đó PQ2 bằng:

A. 32 B. 50 C. 16 D. 18

Câu 11: Cho hàm số Bài tập trắc nghiệm đường tiệm cận có đồ thị (C). Đường thẳng y = m cắt (C) tại P, Q thì trung điểm E của đoạn thẳng PQ thuộc đường thẳng:

A. y = x + 1 B. y = 2x + 1 C. y = x - 1 D. y = 2x - 1

Câu 12: Hàm số nào có đồ thị nhận đường thẳng x = 2 làm đường tiệm cận:

Bài tập trắc nghiệm đường tiệm cận

Câu 13: Cho hàm số Bài tập trắc nghiệm đường tiệm cận. Đồ thị hàm số có tiệm cận xiên bên trái là:

A. y = 5x + 8 B. y = 4x + 8 C. y = 4x + 5 D. y = 4x

Câu 14: Phương trình các đường tiệm cận của đồ thị hàm số Bài tập trắc nghiệm đường tiệm cận là:

A. y = 1 và x = -2 B. y = x + 2 và x = 1 C. y = 1 và x = 1 D. y = -2 và x = 1

Câu 15: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số Bài tập trắc nghiệm đường tiệm cận là:

A. 1 B. 2 C. 3 D. 0

Câu 16: Cho hàm số y=\frac{3x+1}{1-2x}. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Hàm số có tiệm cận ngang y=1

B. Hàm số có tiệm cận đứng là x=1

C. Hàm số có tiệm cận ngang là y=-\frac{3}{2}

D. Hàm số không có tiệm cận

Câu 17: Cho hàm số y=\frac{x-3}{x+1} có đồ thị (C). Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Đồ thị (C) có tiệm cân đứng là x=-1 và tiệm cận ngang là y=1

B. Đồ thị (C) có tiệm cân đứng là x=1 và tiệm cận ngang là y=-1

C. Đồ thị (C) có tiệm cân đứng là x=-1 và tiệm cận ngang là y=3

D. Đồ thị (C) có tiệm cân đứng là x=3 và tiệm cận ngang là y=-1

Câu 18: Cho hàm số y=\frac{2x+2}{{{x}^{2}}-4}. Khẳng định nào sau đây sai?

A. Đồ thị hàm số có hai tiệm cận đứng

B. Đồ thị hàm số có 3 tiệm cận

C. Đồ thị hàm số có 1 tiệm cận ngang

D. Đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang

Câu 19: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số y=\frac{{{x}^{2}}-2x-11}{12x}

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 20: Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho đồ thị hàm số y={{x}^{4}}-2m{{x}^{2}}+2m+{{m}^{4}} có 3 điểm cực trị tạo thành một tam giác đều

A. m=0 B. m=1 C. m=\sqrt[3]{3} D. m=-\sqrt[3]{3}

--------------------------------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Bài tập trắc nghiệm đường tiệm cận. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Thi THPT Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Văn, Thi THPT Quốc gia môn Lịch sử mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
18 21.012
Sắp xếp theo

Môn Toán khối D

Xem thêm