Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Phương trình mũ

Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Phương trình mũ

Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Phương trình mũ tổng hợp những dạng toán cơ bản về phương trình mũ lớp 12. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp các em ôn tập và chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi THPT Quốc gia theo xu hướng mới môn Toán thi theo hình thức trắc nghiệm. Mời các em cùng tham khảo.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Hàm số lũy thừa - Hàm số mũ

Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Hàm số lôgarit

Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Phương trình lôgarit

Bài tập phương trình mũ

PHƯƠNG TRÌNH MŨ

Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Phương trình mũ
Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Phương trình mũ
Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Phương trình mũ

ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH MŨ

1C 2D 3A 4C 5C 6A 7A 8B 9A 10A

11C 12A 13B 14A 15D 16B 17A 18D 19C 20A

21B 22C 23C 24B 25A 26C 27B 28A 29A 30A

31C 32A 33C 34A

Đánh giá bài viết
1 1.118
Sắp xếp theo

    Trắc nghiệm Toán 12

    Xem thêm