Giải bài tập Toán 12 chương 3 bài 3: Phương trình đường thẳng trong không gian

Giải bài tập Toán 12 Hình học chương 3 bài 3

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn học sinh lớp 12 tài liệu: Giải bài tập Toán 12 chương 3 bài 3: Phương trình đường thẳng trong không gian, tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh rèn luyện cách giải nhanh các bài tập trong SGK trang 90, 91. Mời các bạn học sinh và thầy cô tham khảo.

Giải bài tập Toán 12 chương 3 bài 3: Phương trình đường thẳng trong không gian

Bài 1 (trang 89 SGK Hình học 12): Viết phương trình tham số của đường thẳng d trong mỗi trường hợp sau:

Giải bài tập Toán 12 chương 3 bài 3

Lời giải

Giải bài tập Toán 12 chương 3 bài 3

Bài 2 (trang 89 SGK Hình học 12): Viết phương trình tham số của đường thẳng là hình chiếu vuông góc của đường thẳng

Giải bài tập Toán 12 chương 3 bài 3

Lời giải

Giải bài tập Toán 12 chương 3 bài 3

Bài 3 (trang 90 SGK Hình học 12): Xét vị trí tương đối các cặp đường thẳng d và d' cho bởi các phương trình sau:

Giải bài tập Toán 12 chương 3 bài 3

Lời giải

Giải bài tập Toán 12 chương 3 bài 3

Bài 4 (trang 90 SGK Hình học 12): Tìm a để hai đường thẳng sau đây cắt nhau:

Giải bài tập Toán 12 chương 3 bài 3

Bài 5 (trang 90 SGK Hình học 12): Xét vị trí tương đối của đường thẳng d với mặt phẳng (α) trong các trường hợp sau:

Giải bài tập Toán 12 chương 3 bài 3

Lời giải

Giải bài tập Toán 12 chương 3 bài 3

Bài 6 (trang 90 SGK Hình học 12): Tính khoảng cách giữa đường thẳng ...

Giải bài tập Toán 12 chương 3 bài 3

Lời giải

Giải bài tập Toán 12 chương 3 bài 3

Bài 7 (trang 91 SGK Hình học 12): Cho điểm A(1; 0; 0) và đường thẳng ...

Giải bài tập Toán 12 chương 3 bài 3

Lời giải

Giải bài tập Toán 12 chương 3 bài 3

Bài 8 (trang 91 SGK Hình học 12): Cho điểm M(1; 4; 2) và mặt phẳng (α): x + y + z – 1 = 0

a)Tìm tọa độ điểm H là hình chiếu vuông góc của điểm M trên mặt phẳng (α).

b)Tìm tọa độ điểm M' đối xứng với M qua mặt phẳng (α).

c)Tính khoảng cách từ M đến mp(α).

Lời giải:

Giải bài tập Toán 12 chương 3 bài 3

Bài 9 (trang 91 SGK Hình học 12): Cho hai đường thẳng d:

Giải bài tập Toán 12 chương 3 bài 3

Bài 10 (trang 91 SGK Hình học 12): Giải bài toán sau đây bằng phương pháp tọa độ. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh bằng 1. Tính khoảng cách từ đỉnh A đến các mặt phẳng (A'BD) và (B'D'C).

Lời giải:

Giải bài tập Toán 12 chương 3 bài 3

Đánh giá bài viết
1 2.395
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán lớp 12

    Xem thêm