Đề kiểm tra 15 phút môn Giải tích lớp 12 - Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán 12: Giải tích

Vận dụng những kiến thức về Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số mà bạn đã học để hoàn thành bài test dưới đây của chúng tôi. Bài trắc nghiệm gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm ngắn gọn bám sát xoay quanh kiến thức về Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số, giúp bạn rèn luyện kĩ năng vận dụng lí thuyết vào thực hành giải bài tập, từ đó nắm vững kiến thức hơn. Chúc các bạn làm bài tốt!

 • Câu 1:
  Hàm số y = xex đồng biến trên khoảng:
 • Câu 2:
  Cho f(x) là hàm số đồng biến trên D, g(x) là hàm số nghịch biến trên D. Lựa chọn phương án đúng:
 • Câu 3:
  Hàm số  đồng biến trên (0;3) thì m thuộc khoảng nào sau đây?
 • Câu 4:
  Hàm số   đồng biến trên đoạn [4;9] thì m thuộc khoảng nào sau đây:
 • Câu 5:
  Hàm số  nghịch biến trên khoảng:
 • Câu 6:
  Hàm số  đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng nào sau đây:
 • Câu 7:
  Cho hàm số: y = x3+2x2+7x-15, . Chọn phương án Đúng.
 • Câu 8:
  Cho hàm số . Chọn phương án Đúng.
 • Câu 9:
  Trong các hàm số sau, hàm số nào nghịch biến trên R:
 • Câu 10:
  Hàm số  đồng biến trên khoảng:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
29 6.814
Sắp xếp theo
  Môn Toán lớp 12 Xem thêm