Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập Toán 12 chương 3 bài 1: Hệ tọa độ trong không gian

Giải bài tập Toán 12 Hình học chương 3 bài 1

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn học sinh lớp 12 tài liệu: Giải bài tập Toán 12 chương 3 bài 1: Hệ tọa độ trong không gian, tài liệu bao gồm các bài tập Hình học 12 chương 3 bài kèm theo lời giải chi tiết sẽ giúp các bạn học sinh có kết quả cao trong học tập. Mời các bạn học sinh và thầy cô tham khảo.

Giải bài tập Toán 12 chương 3 bài 1: Hệ tọa độ trong không gian

Bài 1 (trang 68 SGK Hình học 12): Cho ba vectơ:

Giải bài tập Toán 12 chương 3 bài 1

Lời giải

Giải bài tập Toán 12 chương 3 bài 1

Bài 2 (trang 68 SGK Hình học 12): Cho ba điểm A(1; -1; 1), B(0; 1; 2), C(1;0;1). Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.

Lời giải:

Giải bài tập Toán 12 chương 3 bài 1

Bài 3 (trang 68 SGK Hình học 12): Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D' biết A(1; 0; 1), B(2; 1; 2), D(1; -1; 1), C'(4; 5; -5). Tính tọa độ các đỉnh còn lại của hình hộp.

Lời giải:

Giải bài tập Toán 12 chương 3 bài 1

Bài 4 (trang 68 SGK Hình học 12): Tính:

Giải bài tập Toán 12 chương 3 bài 1

Lời giải

Giải bài tập Toán 12 chương 3 bài 1

Bài 5 (trang 68 SGK Hình học 12): Tìm tâm và bán kính của các mặt cầu sau đây:

a) x2 + y2 + z2 – 8x – 2y + 1 = 0

b) 3x2 + 3y2 + 3z2– 6x + 8y + 15z – 3 = 0

Lời giải:

Giải bài tập Toán 12 chương 3 bài 1

Bài 6 (trang 68 SGK Hình học 12): Lập phương trình mặt cầu trong hai trường hợp sau đây:

a) Có đường kính AB với A(4; -3; 7), B(2; 1; 3)

b) Đi qua điểm A(5; -2; 1) và có tâm C(3; -3; 1)

Lời giải:

Giải bài tập Toán 12 chương 3 bài 1

Chia sẻ, đánh giá bài viết
2
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán lớp 12

    Xem thêm