Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải SBT Toán 12 bài tập trắc nghiệm chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ và hàm số logarit

Toán 12 - Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ và hàm số logarit

VnDoc mời bạn đọc tham khảo tài liệu Giải SBT Toán 12 bài tập trắc nghiệm chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ và hàm số logarit, tài liệu với nội dung được cập nhật chi tiết và chính xác nhất sẽ giúp các bạn học sinh có kết quả cao hơn trong học tập.

Giải SBT Toán 12 bài tập trắc nghiệm chương 2

Bài tập trắc nghiệm trang 134, 135 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

1. Nếu {a^{{{\sqrt 3 } \over 3}}} > {a^{{{\sqrt 2 } \over 2}}}{\log _b}{3 \over 4} < {\log _b}{4 \over 5} thì:

A. 0 < a < 1, b > 1

B. 0 < a < 1, 0 < b < 1

C. a > 1, b > 1

D. a > 1, 0 < b < 1.

2. Hàm số y = {x^2}{e^{ - x}} tăng trong khoảng:

A. (-∞; 0)

B. (2; +∞)

C. (0; 2)

D. (-∞; +∞)

3. Hàm số y = \ln \left( {{x^2} - 2mx + 4} \right) có tập xác định D = R khi:

A. m = 2

C. m > 2 hoặc m < -2

C. m < 2

D. -2 < m < 2.

4. Đạo hàm của hàm số y = x\left( {\ln x - 1} \right) là:

A. \ln x - 1

B. \ln x

C. {1 \over x} - 1

D. 1

5. Nghiệm của phương trình {\log _2}\left( {{{\log }_4}x} \right) = 1 là:

A. 2

B. 4

C. 8

D. 16

6. Nghiệm của bất phương trình {\log _2}\left( {{3^x} - 2} \right) < 0 là:

A. x > 1

B. x < 1

C. 0 < x < 1

D. log3 2 < x < 1.

7. Tập nghiệm của bất phương trình {3^x} \ge 5 - 2x là:

A. [1; +∞)

B. (-∞; 1]

C. (1; +∞)

D. ∅

8. Hàm số y = {{\ln x} \over x}

A. Có một cực tiểu

B. Có một cực đại

C. Không có cực trị

D. Có một cực đại và một cực tiểu.

Hướng dẫn làm bài:

Hướng dẫn giải trắc nghiệm Toán 12 chương 2:

1. A

2. C

3. D

4. B

5. D

6. D

7. A

8. B

---------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải SBT Toán 12 bài tập trắc nghiệm chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ và hàm số logarit. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
3 327
Sắp xếp theo

    Giải Vở BT Toán 12

    Xem thêm