Chế độ của giáo viên mầm non nghỉ thai sản trùng với nghỉ hè

6 19.209

Chế độ của giáo viên mầm non nghỉ thai sản trùng với nghỉ hè

Trường hợp giáo viên nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè, liệu có được hưởng thêm chế độ gì hay không? VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn nội dung chi tiết về chế độ thai sản đối với giáo viên mầm non khi trùng với nghỉ hè.

Điều lệ trường mầm non mới nhất

Chế độ làm việc của giáo viên mầm non

Điều kiện và thủ tục thành lập trường mầm non tư thục

Quy định về giờ dạy của giáo viên mầm non

Giáo viên nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè: Được bố trí tiếp thời gian nghỉ

Trường hợp giáo viên nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè

Bà Hoàng Thị Dung là Phó Hiệu trưởng trường mầm non tỉnh Lai Châu. Bà sinh con vào tháng 5/2017, như vậy thời gian nghỉ hè của giáo viên (tháng 6 và tháng 7) trùng với thời gian bà Dung đang nghỉ thai sản.

Thời gian nghỉ hè cũng là thời gian nghỉ phép của giáo viên nên bà Dung muốn được biết, bà có được tính nghỉ phép bù trước và sau khi nghỉ thai sản không? Nếu không thì bà có được hưởng tiền bồi dưỡng không?

Chế độ của giáo viên mầm non nghỉ thai sản trùng với nghỉ hè

Trả lời:

Thời gian nghỉ hè của giáo viên mầm non:

Thời gian nghỉ hàng năm của giáo viên mầm non được quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó, thời gian nghỉ hè của giáo viên là 8 tuần, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp, trợ cấp (nếu có).

Căn cứ kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng trường, Hiệu trưởng bố trí thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên một cách hợp lý theo đúng quy định.

Chế độ thai sản do Bảo hiểm xã hội chi trả:

Theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 1; khoản 4 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản 6 tháng. Theo quy định tại Điều 157 Bộ Luật Lao động năm 2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2013, nếu lao động nữ đáp ứng đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH theo quy định của Luật BHXH thì được nghỉ hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 2 trở đi, cứ mỗi con người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng. Thời gian nghỉ trước khi sinh tối đa không quá 2 tháng.

Ngoài ra, Điều 35 Luật BHXH quy định, mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Hỗ trợ tiền bồi dưỡng khi không bố trí được việc nghỉ phép

Cụ thể vấn đề bà Hoàng Thị Dung hỏi, chế độ nghỉ hè thay cho nghỉ phép đối với giáo viên mầm non được thực hiện sau khi kết thúc năm học, thường bắt đầu từ ngày 1/6 đến hết ngày 31/7 hàng năm. Nhưng trùng vào thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép đó thì bà Dung nghỉ sinh con và hưởng chế độ thai sản do BHXH chi trả. Vì vậy bà Dung có thể đề nghị hiệu trưởng nhà trường bố trí cho bà nghỉ phép trước khi nghỉ thai sản hoặc lùi thời gian nghỉ phép sau khi nghỉ thai sản.

Căn cứ quy định tại điểm b, khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 5 Thông tư số 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 của Bộ Tài chính, trường hợp bà Dung có đơn xin nghỉ phép trước hoặc sau khi bà nghỉ thai sản, nhưng do yêu cầu công tác mà nhà trường không bố trí được thời gian cho bà Dung nghỉ phép hoặc không bố trí đủ số ngày nghỉ phép năm, thì căn cứ khả năng nguồn kinh phí, căn cứ tổng số ngày chưa nghỉ phép năm của bà, Hiệu trưởng sẽ quyết định hỗ trợ tiền bồi dưỡng cho bà.

Mức chi hỗ trợ được quy định tại quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường, nhưng tối đa không quá mức tiền lương làm thêm giờ vào ngày thứ bảy, chủ nhật theo quy định hiện hành. Thời gian chi trả được thực hiện một lần trong năm và được quyết toán vào niên độ ngân sách hàng năm.

Đánh giá bài viết
6 19.209
Văn bản giáo dục Xem thêm