Lan Trịnh Văn học Lớp 7

Chỉ có ý và dàn bài mà chưa viết thành văn thì đã tạo được một văn bản chưa? Hãy cho biết việc viết thành văn ấy cần đạt được những yêu cầu gì dưới đây.

Chỉ có ý và dàn bài mà chưa viết thành văn thì đã tạo được một văn bản chưa? Hãy cho biết việc viết thành văn ấy cần đạt được những yêu cầu gì dưới đây.

3
3 Câu trả lời
 • Đen2017
  Đen2017

  Trong quá trình tạo lập văn bản, diễn đạt thành lời văn là công đoạn chiếm nhiều thời gian nhất. Chỉ có dàn ý mà chưa viết thành văn thì chưa tạo thành văn bản.

  Việc viết thành văn cần đạt được tất cả các yêu cầu: đúng chính tả, đúng ngữ pháp, dùng từ chính xác, bám sát bố cục, có tính liên kết, mạch lạc, kể chuyện hấp dẫn, lời văn trong sáng.

  0 Trả lời 17:32 21/10
  • Xuka
   Xuka

   Chỉ có ý và dàn bài chưa phải là công việc cuối cùng của việc tạo lập bản. Người tạo lập văn bản còn phải làm công việc viết thành văn (còn gọi là lấp đầy văn bản).

   Việc viết thành văn ấy cần đạt các yêu cầu:

   - Đúng chính tả;

   - Đúng ngữ pháp;

   - Dùng từ chính xác;

   - Sát với bố cục;

   - Có tính liên kết;

   - Có mạch lạc;

   - Lời văn trong sáng.

   0 Trả lời 17:33 21/10
   • Đường tăng
    Đường tăng

    - Chỉ có ý và dàn bài mà chưa viết thành văn thì chưa tạo được một văn bản

    - Văn bản ấy cần đảm bảo các yêu cầu

    + đúng chính tả

    + đúng ngữ pháp

    + dùng từ chính xác

    + sát với bố cục

    + có tính liên kết

    + có mạch lạc

    + lời văn trong sáng

    0 Trả lời 17:34 21/10
    Văn học Xem thêm