Lan Trịnh Văn học Lớp 7

Có thể coi văn bản cũng là một loại sản phẩm cần được kiểm tra sau khi hoàn thành không? Nếu có thì sự kiểm tra cần dựa theo những tiêu chuẩn cụ thể nào?

Có thể coi văn bản cũng là một loại sản phẩm cần được kiểm tra sau khi hoàn thành không? Nếu có thì sự kiểm tra cần dựa theo những tiêu chuẩn cụ thể nào?

2
2 Câu trả lời
 • Xử Nữ
  Xử Nữ

  Trong sản xuất, bao giờ cũng có bước kiểm tra sản phẩm. Có thể văn bản cũng là một loại sản phẩm. Và do đó, sau khi hoàn thành văn bản, cần được kiểm tra lại xem có đúng hướng không, bố cục có hay không và cách diễn đạt có gì sai sót không.

  0 Trả lời 17:36 21/10
  • Bờm
   Bờm

   - Văn bản cũng là sản phẩm của tinh thần cho nên cần phải kiểm tra sau khi hoàn thành

   - Dựa vào các tiêu chuẩn sau để kiểm tra

   + nội dung có đi đúng hướng không

   + bố cục chặt chẽ chưa

   + diễn đạt có gì sai sót

   0 Trả lời 17:37 21/10
   Văn học
   Xem thêm