Cụm động từ (Phrasal Verbs) trong tiếng Anh

Nếu thường xuyên xem phim, đọc sách, báo hay giao tiếp tiếng Anh với người bản ngữ thì ta sẽ thấy họ rất hay sử dụng Cụm động từ (Phrasal Verbs) để diễn đạt thay vì chỉ sử dụng duy nhất một động từ. Hay trong các bài thi tiếng Anh, Cụm động từ tiếng Anh là một chủ đề Ngữ pháp tiếng Anh thường gặp. Nhận thấy đây là chuyên đề ngữ pháp quan trọng, VnDoc.com đã tổng hợp kiến thức của chủ điểm này nhằm giúp các bạn thuận tiện hơn trong công việc và học tập của bản thân.

1. Cụm động từ là gì?

- Phrasal verb là gì? Cụm động từ là từ được cấu tạo từ một động từ với một giới từ, tiểu ngữ hoặc cả hai. Sự kết hợp này tạo ra một nghĩa mới, khác với nghĩa gốc của động từ.

Phrasal verb = verb + preposition/ adverb/ adverb + preposition

- Cụm động từ trong tiếng anh được chia thành 3 dạng:

a. Verb + particle (Particle phrasal verbs): động từ + tiểu ngữ

- Những tiểu ngữ thường được dùng để tạo thành cụm động từ thường là: around, at, away, down, in, off, on, out, over, round, up.

Ví dụ:

+ The show must go on. (go on = continue)

(Chương trình phải tiếp tục)

+ The plane took off at 10 p.m (took off = flew into the air)

(Máy bay cất cánh lúc 10 giờ tối)

+ What goes around comes around.

(Gậy ông đập lưng ông)

- Các phrasal verb loại này giữ vai trò làm ngoại động từ (cần tân ngữ) và nội động từ (không cần tân ngữ)

Ví dụ:

+ He suddenly showed up. ⇒ nội động từ

(Anh ta đột ngột xuất hiện)

+ I made up the story. ⇒ ngoại động từ

(Tôi đã bịa ra câu chuyện đó)

- Với các cụm động từ tiếng anh có tân ngữ theo sau, tiểu ngữ (particle) có thể đứng trước hoặc đứng sau tân ngữ.

Ví dụ:

+ My grandmother raised my sisters up.

My grandmother raised up my sisters.

(Ngoại tôi đã nuôi dưỡng các chị của tôi khôn lớn)

+ Put the gun down.

Put down the gun.

(Bỏ súng xuống)

- Thông thường, các tân ngữ dài thường được đặt sau particle (tiểu ngữ).

Ví dụ:

I don’t want to take on this huge responsibility of being a leader of the team.

(Tôi không muốn nhận trách nhiệm to lớn là trở thành trưởng nhóm của cả đội)

- Nếu tân ngữ là các đại từ nhân xưng tân ngữ (me, you, him, us, her, them…), thì đại từ này luôn được đặt trước particle (tiểu ngữ).

Ví dụ:

You should look it up in the dictionary. (Bạn nên tra cứu trong từ điển)

NOT: You should look up it in the dictionary.

b. Verb + preposition (Prepositional phrasal verbs): động từ + giới từ

- Cụm động từ dạng này trong tiếng anh luôn cần tân ngữ và tân ngữ này luôn đi sau giới từ.

- Các phrasal verb (dạng Verb + preposition) thông dụng: listen to (lắng nghe), look after (trông nom), get over (vượt qua), break into (đột nhập), break down (hỏng), look for (tìm kiếm)…

Ví dụ:

+ They are looking into the problem.

(Họ đang xem xét lại vấn đề)

+ Someone broke into my house last night.

(Có ai đó đã đột nhập vào nhà tôi tối qua)

- Các cụm từ trong tiếng anh, tuy nhiên, có thể tách rời, tân ngữ có thể đứng trước giới từ: associate…with (ủng hộ, cổ vũ ), remind…of (gợi nhớ về điều gì đó), rob…of (tước đoạt), thank…for (cám ơn vì điều gì đó), provide…with (cung cấp)…

Ví dụ:

+ The opponent can rob us of victory.

(Đối thủ có thể tước đoạt chiến thắng khỏi chúng ta)

+ You remind me of you mom.

(Con làm ta nhớ tới mẹ)

+ Thank you for helping me.

(Cảm ơn vì đã giúp đỡ tui)

c. Verb + particle + preposition (Particle prepositional phrasal verbs): động từ + tiểu ngữ + giới từ

- Đây là loại thứ 3 của phrasal verbs. Phần particle và preposition không thể tách rời nhau, nghĩa của từ thường rất khó đoán: look up to (ngưỡng mộ), put up with (chịu đựng), look forward to (mong chờ), get on with (hòa hợp), catch up with (bắt kịp với)….

Ví dụ:

+ I can’t put up with your girlfriend anymore.

(Mẹ không thể chịu đựng được bạn gái con nữa rồi)

+ I’m looking forward to hearing from you.

(Tôi rất mong nhận được tin tức từ bạn)

- Tân ngữ của dạng Verb + particle + preposition luôn luôn đứng ngay sau giới từ.

Ví dụ: We all look up to our father. (Tất cả chúng tôi đều kính trọng cha mình)

NOT: We all look our father up to. hay We all look up our father to.

- Tuy nhiên, một số cụm từ tiếng anh vẫn có thể tách rời, tân ngữ có thể đứng ngay sau động từ: fix…up with (sắp xếp, bố trí), put…down to (nghĩ nguyên nhân là), let…in on (nói cho ai biết điều bí mật nào đó), take… out of (trích, rút 1 khoản tiền ra từ số tiền lớn), put…up to (cổ vũ khuyến khích ai làm điều gì ngu ngốc)

Ví dụ:

+ The police put the fire dow to cigarette ash.

(Cảnh sát nghĩ nguyên nhân của vụ cháy là do tàn thuốc lá)

+ My teacher fixed me up with a different test.

(Giáo viên của tôi đã sắp xếp cho tôi 1 bài kiểm tra khác)

2. Các cụm động từ (phrasal verbs) thông dụng trong tiếng Anh

- Cụm động từ tiếng Anh bắt đầu với chữ A

Những cụm động từ khác đang được VnDoc.com cập nhật liên tục.

Trên đây là tổng hợp kiến thức về Cụm động từ. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh cơ bản khác như là gì Tài liệu luyện kỹ năng tiếng Anh cơ bản, Ôn tập Ngữ pháp tiếng Anh, Luyện thi tiếng Anh trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 519
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản Xem thêm