Đáp án Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 kênh truyền hình Giáo dục Quốc gia VTV7

5 479
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA, MÔN TOÁN
Năm học: 2018 - 2019
Thi gian làm bài: 90 phút;
(50 câu trc nghim)
Trường:............................................................................................................ Mã đề thi
132
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số
b
áo danh: .............................
Câu 1: Đồ thị hàm số
21
2
x
y
x
có bao nhiêu cặp tiếp tuyến vuông góc với nhau?
A. 1 B. Vô số C. 0 D. 2
Câu 2: Cho tập hợp M có 10 phần tử. Số tập hợp con gồm 2 phân tử của M là:
A.
8
10
A
B.
2
10
A
C.
2
10
C
D.
2
10
Câu 3: Tập nghiệm của bất phương trình
3.9 10.3 3 0
xx

;Tab
. Khi đó
ab
bằng:
A.
5
2
B.
2
C.
1
D.
3
2
Câu 4: Cho
  
1 2 3 ...
f
xxx x x xn
với
*
nN
. Tính
'0f
A.
'0 0f
B.
'0
f
n
C.
'0 !
f
n
D.


1
'0
2
nn
f
Câu 5: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh
a
, cạnh bên SA vuông góc với đáy (ABCD) và
5SC a . Tính thể tích khối chóp S.ABCD.
A.
3
15
3
a
V
B.
3
3
3
a
V
C.
3
3
6
a
V
D.
3
3Va
Câu 6: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số
2
sin 2sin 2yxx
lần lượt là
,ab
thì giá trị
ab
là:
A. 4 B. 3 C. 0 D. 1
Câu 7: Trong không gian Oxyz cho ba đim
 
1;2;2 , 3; 1; 2 , 4;0;3AB C
. Tìm tọa độ I trên mặt phẳng
(Oxz) sao cho biểu thức
25
AIBIC

đạt giá trị nhỏ nhất.
A.
37 19
;0;
44
I



B.
27 21
;0;
44
I



C.
37 23
;0;
44
I



D.
25 19
;0;
44
I



Câu 8: Trong kng gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đim

1; 3; 4 , 3;1; 0AB
. Gọi M là điểm trên mặt phẳng
(Oxz) sao cho tông khoảng cách từ M đến A và B là ngắn nhất. Tìm hoành độ
0
x
của điểm M.
A.
0
4x B.
0
3x C.
0
2x D.
0
1x
Câu 9: Cho khối lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ đáy là tam giác đều cạnh
a
, chiều cao h. Khi đó thể tích của khối
lăng trụ là:
A.
2
3
4
ah
B.
2
3
12
ah
C.
2
3
6
ah
D.
2
4
ah
Câu 10: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cân tại A với
A
BACa
, cạnh
SA SB a
và có

SBC ABC
. Tính SC để độ dài bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp bằng
a
.
A.
2SC a
B. 3SC a C.
SC a
D.
2SC a
Câu 11: Trong các số phức z thỏa mãn
43 85238zqiz i . Tìm giá trị nhỏ nhất của
24zi
.
A.
1
2
B.
5
2
C.
2
D.
1
Câu 12: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số

232
1
23
3
ymmxmxx
đồng biến trên R.
A.
0m
B.
0
3
m
m
C.
0
3
m
m
D.
13m
Câu 13: Cho số phức
32zi
. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, điểm nào dưới đây là điểm biểu diễn số phức
?iz

A. M(-2;3) B. M(2;3) C. M(3;-2) D. M(-2;3i)
Câu 14: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d phương trình
12
1
x
t
yt
zt


và đim
A(1;2;3). Mặt phẳng (P) chứa d sao cho d(A;(P) lớn nhất. Khi đó tọa độ vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là:
A. (1;1;1) B. (1;2;3) C. (1;-1;1) D. (0;1;1)
Câu 15: Xác định số hạng đầu và công bội của cấp số nhân

n
u
42
54uu
53
108uu
A.
1
3u
2q
B.
1
9u
2q
C.
1
9u
2q 
D.
1
3u
2q 
Câu 16: Cho hàm số
f
x
có đạo hàm trên đoạn

1; 3 , 3 5f

3
1
'6fxdx
. Khi đó

1
f
bằng:
A. -1 B. 11 C. 1 D. 10
Câu 17: Ta có
3
6
3
log 7
log 28
log 2
b
a
c

thì
abc
là:
A. -1 B. 5 C. 1 D. 3
Câu 18: Hàm số nào sau đây đồng biến trên R?
A.
42
2
y
xx B.
3
32
y
xx C.
3
31
y
xx D.
2
2yx
Câu 19: Cho hình phẳng D giới hạn bởi đường cong

32
1
x
x
x
e
y
xe

, trục hoành hai đường thẳng
0, 1.xx
Khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành có thể tích
1
ln 1Vab
e







, trong đó
,ab
là các số hữu tỷ. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.
25ab
B.
3ab
C.
27ab
D.
5ab
Câu 20: Cho 2 véctơ
a
b
tạo với nhau một góc
0
120
. Tìm ,ab

biết 3, 5ab

A.
34 8 3
B.
2
C. 19 D.
5ab
Câu 21: Cho m, n là cá+c số thực khác 0. Nếu giới hạn
2
1
lim 3
1
x
xmxn
x

thì m.n bằng:
A. -3 B. -1 C. 3 D. -2
Câu 22: Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ độ dài cạnh bên
2a
, đáy ABC tam giác vuông tại A,
,3
A
BaACa
. Hình chiếu A’ lên (ABC) trùng với trung điểm I của BC. Khi đí cos(AA’;B’C’) là:
A.
2
2
B.
1
2
C.
1
4
D.
3
2

Đề thi thử môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 kênh truyền hình Giáo dục Quốc gia VTV7. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút sẽ giúp các bạn giải Toán 12 hiệu quả hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 kênh truyền hình Giáo dục Quốc gia VTV7. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thpt, Soạn bài lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
5 479
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm