Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 Sở GD&ĐT Cao Bằng

Nhóm Toán Cao Bằng Đề thi thử THPTQG – L1 tỉnh Cao Bằng năm 2019
Trang 1
SỞ GD&ĐT CAO BẰNG
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2018 - 2019
Môn: TOÁN
-------------------------------------------------
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)
Họ và tên thí sinh:...........................................SBD:............................................
MÃ ĐỀ
003
Câu 1: Trong không gian
Oxyz
, cho đường thẳng
1 4 3
:
1 2 3
x y z
d
. Vécnào sau
đây không phải là véctơ chỉ phương của đường thẳng
d
?
A.
1;2;3a
. B.
3; 6; 9a
. C.
1; 2; 3a
. D.
2;4;3a
.
Câu 2: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
A.
3 2
3 1y x x
B.
3 2
3 1y x x
C.
3 2
3 1y x x
D.
3 2
3 1y x x
Câu 3: Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như sau
Hàm số có bao nhiêu điểm cực trị?
A.
1
.
B.
2
.
C.
4
.
D.
3
.
Câu 4: Diện tích mặt cầu bán kính
R
bằng
A.
2
4
3
R
. B.
2
4 R
. C.
2
2 R
. D.
2
R
.
Câu 5: Tập xác định
D
của hàm số
5
2y x
x
-1 1 +
y'
+ 0 +
y
3
-1
+
Nhóm Toán Cao Bằng Đề thi thử THPTQG – L1 tỉnh Cao Bằng năm 2019
Trang 2
A.
\ 2D
. B.
D
. C.
2;D 
. D.
2;D
.
Câu 6: Nghiệm của phương trình
3 3
log 1 log 3x x
A.
3x
. B.
4x
. C.
2x
. D.
1x
.
Câu 7: Điểm nào ở hình vẽ bên biểu diễn cho số phức
3 2z i
?
A.
Q
. B.
P
.
C.
N
. D.
M
.
Câu 8: Cho hàm số
y f x
đthị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng
nào dưới đây?
A.
; 1
. B.
0;1
.
C.
1;1
. D.
1;0
.
Câu 9: Trong không gian
Oxyz
, cho
2; 3;1AB

điểm
1; 2;4A
. Khi đó tọa độ của điểm
B
A.
3;5; 5B
. B.
1; 1; 3B
. C.
3; 5;5B
. D.
1;1;3B
.
Câu 10: Cho cp số nhân
n
u
có số hạng đầu
1
2u
và công bội
2q
. Giá trị
5
u
A.
32
. B.
16
. C.
6
. D.
32
.
Câu 11: Trong không gian
Oxyz
, mặt phẳng
: 3 0P x y z
đi qua điểm nào dưới đây?
A.
1; 1; 1M
. B.
1;1;1N
. C.
3;0; 0P
. D.
0;0; 3Q
.
Câu 12: Từ 10 điểm phân biệt trong mặt phẳng, có thể tạo ra ba nhiêu véctơ khác véctơ
0
?
A.
2
10
A
. B.
20
. C.
10
2
. D.
2
10
C
.
Câu 13: Họ nguyên hàm của hàm số
2
1
x
f x e
3
y
x
Q
P
N
M
-2
2
-2
2
3
O
1
O 1
-1
2
y
x
Nhóm Toán Cao Bằng Đề thi thử THPTQG – L1 tỉnh Cao Bằng năm 2019
Trang 3
A.
2
1
2
x
F x e C
. B.
2x
F x x e C
.
C.
2
1
2
x
F x x e C
. D.
2 1
2
x
F x x xe C
.
Câu 14: Một hình hộp chữ nhật có ba kích thước là
, ,a b c
. Thể tích
V
của khối hộp chữ nhật đó
bằng
A.
a c b
. B.
abc
. C.
a b c
. D.
1
3
abc
.
Câu 15: Cho hàm số
f x
liên tục trên
, biết
8
0
7f x dx
5
0
5f x dx
. Khi đó
8
5
f x dx
bằng
A.
12
. B.
2
. C.
2
. D.
12
.
Câu 16: Cho hàm số
3
2
x
y
x
có đồ thị
C
. Gọi
I
là giao điểm của hai đường tiệm cận của
C
. Khi đó tọa độ của điểm
I
A.
3;0I
. B.
1;2I
. C.
2;1I
. D.
3
0;
2
I
.
Câu 17: Cho vật thể giới hạn bởi hai mặt phng
0,
2
x x
, biết rằng thiết diện của vật thể
khi cắt bởi mặt phng vuông góc với trục
Ox
tại điểm có hoành độ
0
2
x x
là một
hình tròn có bán kính
cosR x
. Thể tích của vật thể đó là
A.
2
. B.
1
. C.
. D.
2
.
u 18: Cho hình trụ có tổng chu vi hai đáy
12
có chiều cao bằng
4
. Khi đó diện tích
toàn phần
tp
S
của hình trụ là
A.
42
tp
S
. B.
33
tp
S
. C.
24
tp
S
. D.
18
tp
S
.
Câu 19: Cho hàm số
y f x
đạo hàm trên
. Đồ thị hàm số
y f x
như hình vẽ bên.
Hỏi đồ thị hàm số
2y f x x
có bao nhiêu điểm cực trị ?
A.
3
. B.
4
.
C.
1
. D.
2
.
2
2
-2
y
x
O

Đề thi thử môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 Sở GD&ĐT Cao Bằng. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút sẽ giúp các bạn giải Toán 12 hiệu quả hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 Sở GD&ĐT Cao Bằng. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thpt, Soạn bài lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
4 2.747
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm