Đề cương ôn thi học kì 1 lớp 10 môn Hóa học Trường THPT Đa Phúc năm học 2019 - 2020

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ KHỐI
10
HK1 NĂM 2019-2020
Môn: Hóa học
A. LÍ THUYẾT
I. Chương I: Nguyên tử
1. Thành phần cấu tạo nguyên tử
2. Khái niệm số hiệu nguyên tử, số khối, nguyên tố hóa học, đồng vị?
3. ng thức tính nguyên tử khối trung bình của các đồng vị?
4. Viết cấu hình electron nguyên tử của c nguyên tố.
5. Đặc điểm electron lớp ngoài cùng.
6. Bài tập xác định số hạt p, n, e, A, đồng vị, viết cấu hình electron nguyên tử
dự đoán tính chất.
II. Chương II: Bảng tuần hoàn các nguyên tố a học định luật tuần
hoàn
1. Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn
2. Khái niệm ô nguyên tố, chu kỳ, nhóm
3. Quy luật biến đổi tính chất (Tính KL, PK, bán kính nguyên tử, độ âm điện),
hóa trị của các nguyên tố (với Oxi Hiđro) hợp chất của chúng (oxit
hiđro) trong bảng tuần hoàn?
4. Bài tập từ cấu hình electron nguyên tử hoặc ion suy ra vị trí của các nguyên
tố trong BTH ngược lại.
5. So sánh tính chất của các nguyên tố hoặc hợp chất của chúng với các nguyên
tố xung quanh.
6. Bài toán xác định nguyên tố dựa vào số hiệu nguyên tử hoặc khối lượng
nguyên tử.
III. Chương III: Liên kết hóa học
1. Tại sao các nguyên tử lại liên kết với nhau để tạo thành phân tử hoặc tinh
thể?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2. Khái niệm liên kết CHT (CHT cực, không cực), liên kết ion? Dựa vào
hiệu độ âm điện để xác định loại liên kết hóa trị.
3. Cách xác định hóa trị của một nguyên tố trong hợp chất CHT hợp chất
ion?
4. Quy tắc xác định số oxi hóa của nguyên tố.
5. Bài tập rèn năng viết công thức electron, CTCT các hợp chất liên kết
CHT, xác định hóa trị (cộng hóa trị và điện hóa trị), số oxi hóa của các nguyên
tố.
6. Dự đoán CTPT của hợp chất được tạo thành từ c nguyên t khi biết vị trí
của chúng trong BTH.
B. I TẬP TỰ LUẬN
Bài 1: Beri Oxi lần lượt khối lượng nguyên tử bằng: m
Be
= 9,012u; m
O
=
15,999u
Hãy tính các khối lượng nguyên tử Beri Oxi theo đơn vị gam, Biết 1u =
1,6605.10
-27
kg.
Bài 2: Trong một nguyên tử, tổng số các hạt bản 28. Biết rằng số notron
hơn s proton một đơn vị
a. y xác định các loại hạt trong nguyên tử số khối của hạt nhân
b. Viết cấu hình electron của nguyên tử
Bài 3: Li trong tự nhiên hai dạng đồng vị:
7
3
Li
6
3
Li
. Biết rằng nguyên tử
khối trung bình của liti 6,94.
a. Hỏi thành phần phần trăm về số nguyên tử của mỗi đồng vị đó trong tự
nhiên?
b. Trong 3,47 gam liti có bao nhiêu nguyên tố đồng vị
7
3
Li
.
Bài 4: Nguyên tố R tổng s hạt bản trong nguyên tử là 114 số hạt
mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện 26.
a. Viết hiệu nguyên tử R
b. Nguyên tố R hai đồng vị bền trong tự nhiên nguyên tử khối trung bình
79,91 thành phần % số nguyên tử của đồng vị số khối nhỏ 54,5%.
Xác định số khối của đồng vị thứ hai.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 5: Cho các nguyên tố: A (Z = 11), B (Z = 13), C (Z = 15), D (Z = 17), E
(Z = 18), T (Z = 19), M (Z = 20).
a. Viết cấu hình electron nguyên tử ion tương ứng thể tạo thành từ các
nguyên tố trên.
b. Nêu tính chất hóa học ( KL, PK, KH)? Giải thích? Sắp xếp A, B, D, T
theo chiều tính kim loại tăng dần?
c. Oxit, hiđroxit của các nguyên tố A, B, C, D sắp xếp chúng theo chiều tính
axit tăng dần.
d. Viết công thức hợp chất khí với hiđro (nếu có)
Bài 6: Hợp chất khí của nguyên tố R với Hiđro công thức RH. Trong hợp
chất oxit cao nhất, R chiếm 10/17 về khối lượng. Hãy xác định nguyên tố R?
Bài 7: Hợp chất khí với hiđro của 1 nguyên tố dạng RH
3
. Oxit cao nhất của
nguyên tố này chứa 25,92% R. Hãy xác định nguyên tố R?
Bài 8: A B 2 nguyên tố thuộc cùng chu thuộc 2 nhóm liên tiếp trong
bảng HTTH. Biết Z
A
+ Z
B
= 31(Z
A
<Z
B
). c định vị trí của A B trong bảng
HTTH?
Bài 9: Tổng số hạt n, p, e của nguyên tử 1 nguyên tố thuộc nhóm VIIA 51.
Viết cấu hình e nguyên tử của nguyên tố.
Bài 10: Cho 3 gam hỗn hợp X gồm 1 kim loại kiềm A Natri tác dụng với
nước thu được dung dịch Y Z. Để trung hòa dung dịch Y cần 0,2 mol
axit HCl. Dựa vào bảng tuần hoàn, hãy xác định nguyên tử khối tên nguyên
tố A.
Bài 11: Cho 0,85 gam 2 kim loại nằm 2 chu liên tiếp nhau thuộc nhóm
IA vào nước, phản ứng kết thúc thu được 0,336 lít khí (đktc) dung dịch X.
Thêm nước vào dung dịch X để thu được 200ml dung dịch Y.
a. c định tên 2 kim loại b. Tính nồng độ mol/l các chất trong
dung dịch Y.
Bài 12: Tính số oxi hóa của:
a. Cacbon trong: CF
2
Cl
2
, Na
2
C
2
O
4
,
3
HCO
, C
2
H
6
b. Brom trong: KBr, BrF
3
, HBrO
3
, CBr
4

Đề cương ôn thi học kì 1 lớp 10 môn Hóa học Trường THPT Đa Phúc năm 2019

Đề cương ôn thi học kì 1 lớp 10 môn Hóa học Trường THPT Đa Phúc năm học 2019 - 2020 được VnDoc sưu tầm và đăng tải, hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn ôn luyện tốt Hóa học lớp 10, chuẩn bị cho cho kì thi sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo

Đề cương ôn thi học kì 1 lớp 10 môn Hóa học Trường THPT Đa Phúc năm học 2019 - 2020. Đây là tài liệu hay giúp các bạn học sinh có thêm nhiều tài liệu ôn tập môn Hóa học lớp 10, rèn luyện chuẩn bị cho kì thi sắp tới của mình. Mời các bạn tham khảo

-----------------------------

Ngoài Đề cương ôn thi học kì 1 lớp 10 môn Hóa học Trường THPT Đa Phúc năm học 2019 - 2020. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 10, đề thi học học kì 2 lớp 10 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì lớp 10 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 481
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 10 - Giải Hoá 10 Xem thêm