Đề khảo sát Toán 9 tháng 5 năm 2023 trường THCS Nghĩa Tân, Hà Nội

PHÒNG GD ĐT QUẬN CẦU GIẤY
TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN
gm 01 trang)
ĐỀ KHO SÁT TOÁN 9
Năm học 2022 - 2023
Ngày kim tra: 27/05/2023
Thi gian làm bài: 120 phút(Không k thời gian phát đề)
Bài I. (2,0 điểm) Cho các biu thc:
11
4
22
x
P
x
xx
=−+
−+
2
3
x
Q
x
=
vi
0, 4, 9xxx≥≠
1) Tính giá trị biểu thức Q khi
64x =
.
2) Chứng minh
2
x
P
x
=
3) Cho biểu thức
.( 1)K QP=
.Tìm số tự nhiên m nhỏ nhất để phương trình
có nghiệm.
Bài II. (2,0 điểm) Gii bài toán sau bng cách lp phương trình hoặc h phương trình.
1) Mt tàu tuần tra chạy ngược dòng 60km, sau đó chạy xuôi dòng 48km trên cùng
một dòng sông có vận tc ca dòng nước là 2km/h. Tính vận tốc ca tàu tuần tra khi nước n
lặng, biết thời gian xuôi dòng ít hơn thời gian ngược dòng là 1 giờ.
2) Mt thùng đựng sơn hình trụ có đường kính đáy là
16cm và chiu cao là 24cm. Tính diện tích vật liệu để to
nên một v thùng đựng sơn đó (cho biết phần mép nối không
đáng kể và ly
π
3,14
)
Bài III (2,5 điểm)
1) Giải phương trình
( 3) 2 5xx x +=
2) Cho parabol (P): y = x
2
và đường thẳng (d):
23y mx
= +
a) Tìm các điểm nằm trên parabol (P) có tung độ bằng 4.
b) Tìm m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt A và B sao cho
6
AOB
S =
( đvdt).
Bài IV (3,0 điểm). Cho tam giác ABC (AB < AC) nội tiếp đường tròn tâm O. Đường cao BN
và CM cắt nhau tại H.
1) Chứng minh t giác BMNC ni tiếp.
2) Chứng minh
+=
2
.. .
BM BA CN CA BC
3) Gọi I là trung điểm của BC. Đường tròn đường kính AH cắt đường tròn (O) tại điểm
th hai K (K khác A). Chứng minh MI là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp
AMN
và ba
điểm K, H, I thẳng hàng.
Bài V. (0,5 điểm) Cho các s thc không âm a, b, c thỏa mãn
1abc++=
. Tìm giá trị nhỏ
nhất ca biu thc
797979Pabc= ++ ++ +
.
--------- Hết ---------
PHÒNG GD ĐT QUẬN CẦU GIẤY
TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN
gm 01 trang)
HƯỚNG DN CHM ĐỀ KHO SÁT TOÁN 9
LN
Năm học 2022 - 2023
Ngày kim tra: 27/05/2023
Thi gian làm bài: 90 phút(Không k thời gian phát đề)
Bài Ý Ni dung Điểm
Bài I
(2,0
điêm)
1.
(0,5
đim)
2
3
x
Q
x
=
Thay x = 64 (tmđk):
64 2
64 3
Q
=
0,25
6
5
Q =
0,25
2.
(1,0
đim)
11
4
22
x
P
x
xx
=−+
−+
( )
( )
11
22
22
x
P
xx
xx
= ++
−+
−+
(
)
( )
22
22
xx x
P
xx
+++−
=
−+
0,25
( )( )
( )
( )( )
2
2
2
22 22
xx
xx x
P
x
xx xx
+
+
= = =
−+ −+
0,5
3.
(0,5
đim)
2
.( 1)
3
K QP
x
= −=
2
1 1 ( 1) 3 5
3
Km m m x m
x
= +⇔ = +⇔ + = +
m = -1 (L)
1m ≠−
35
1
m
x
m
+
⇒=
+
0,25
Để phương trình có nghiệm thì
35
0
1
1
35
5
2
1
3
35
3
3
1
m
m
m
m
m
m
m
m
m
+
>−
+
+

≠⇔

+

+

≠−
+
Mà m là s t nhiên nhỏ nhất nên m = 0 (TM)
0,25
Bài
1.
Gọi vận tốc của tàu khi nước yên lặng là x ( km/h). Điều kiện: x > 2.
0,25
II
(2,0
điêm
(1,5
đim)
Vận tốc lúc xuôi dòng và ngược dòng lần lượt là x + 2; x – 2 (km/h).
0,25
Thời gian khi xuôi dòng và ngược dòng lần lượt là
48
2x
+
(giờ) và
60
2x
(giờ) .
0,25
Vì thời gian xuôi dòng ít hơn thời gian ngược dòng 1 giờ nên ta có phương
trình:
60 48
1
22
xx
−=
−+
0,25
( ) ( ) ( )( )
( ) ( )
2
2
12
60 2 48 2 2 2
60 120 48 96 4
12 220 0
22 / ; 10
x x xx
x xx
xx
x Tm x L
+− = +
+ +=
⇔− =
⇔= =
0,25
Vậy vận tốc của tàu tuần tra khi nước yên lặng là 22 ( km/h).
0,25
2.
(0,5
đim)
Diện tích vật liệu để tạo nên vỏ thùng đựng sơn là diện tích toàn phần của
thùng sơn.
Bán kính đáy của thùng sơn là: r = 16 : 2 = 8 (cm)
Diện tích xung quanh của thùng sơn là :
( )
ππ π
= = =
2
1
2 . 2 .24 48S h cm
0,25
Diện tích hai đáy của thùng sơn là:
( )
ππ π
= = =
22
2
2. . 2. .64 128S r cm
Diện tích vật liệu để to nên một v thùng đựng sơn là:
( )
πππ
=+= + =
12
2
48 128 176
552,64
SS S
S cm
Vy diện tích vật liệu đ tạo nên một v thùng đựng sơn xp x 552,64 cm
2
0,25
Bài
III
(2,5
điêm
1.
(1,0
đim)
( )( )
( 3) 2 5
23
2 30
1 30
xx x
xx
xx
xx
+=
⇔− =
−=
+ −=
Đk: …
0,5
1 0 1( )
30 3
x xL
xx

+= =
⇔⇔

−= =


0,25
9( )x tmdk⇔=
Vậy pt có nghiệm x = 9
( Thiếu ĐKXĐ hoặc không đối chiếu nghiệm trừ 0,25đ)
0,25
2a.
(0,5
đim)
Điểm
( )
2
2
;4 ( ) 4
2
M
MM
M
x
Mx P x
x
=
∈⇔ =
=
0,25
Vậy hai điểm cần tìm là
( )
2; 4
( )
2; 4
0,25
2b.
Ta có phương trình hoành độ giao điểm (P) và (d) là
0,25

Đề thi thử Toán vào 10 năm 2022 - 2023

Mời các bạn tham khảo Đề khảo sát Toán 9 tháng 5 năm 2023 trường THCS Nghĩa Tân, Hà Nội do VnDoc đăng tải sau đây. Đây là tài liệu hay cho các bạn ôn luyện, khái quát lại kiến thức môn Toán lớp 9, chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh vào lớp 10 sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tài liệu dưới đây.

Đề khảo sát Toán 9 tháng 5 năm 2023 trường THCS Nghĩa Tân, Hà Nội được biên soạn theo cấu trúc tự luận với thời gian làm bài 120 phút. Đề thi có đáp án kèm theo cho các em học sinh so sánh và đối chiếu sau khi làm xong. Đây là tài liệu kiểm tra kiến thức môn Toán lớp 9, giúp các em nắm được năng lực và kiến thức của mình, từ đó có kế hoạch ôn tập phù hợp, chuẩn bị cho kì thi vào lớp 10 sắp tới đạt kết quả cao.

Để chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh vào lớp 10 sắp tới, các em học sinh thực hành luyện đề để làm quen với nhiều dạng đề khác nhau cũng như nắm được cấu trúc đề thi. Chuyên mục Thi vào lớp 10 trên VnDoc sẽ là nguồn tài liệu phong phú và hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề. Mời các em ôn tập nâng cao kỹ năng giải đề thi.

Đánh giá bài viết
1 172
Sắp xếp theo

    Toán lớp 9

    Xem thêm