Đề khảo sát Toán 9 trường THCS Dịch Vọng, Hà Nội năm 2022 - 2023

PHÒNG GD-ĐT QUẬN CẦU GIẤY
TRƯỜNG THCS DỊCH VỌNG
(Đề gồm 01 trang)
ĐỀ KHO SÁT CHT LƯNG KHỐI 9
m hc: 2022-2023
Môn: TOÁN 9
Ngày kim tra: 29/05/2023
Thời gian: 120 phút, không kể thi gian phát đề.
Bài I (2,0 điểm) Cho hai biu thc
1
x
A
x
3 12
32 2 1
x xx
B
xx x x
++
= −+
−+
vi
0, 1; 4xxx≠≠
a) Tính giá trị ca A khi
9
x
=
.
b) Chứng minh =


.
c) Cho
.P AB=
. Tìm các giá tr nguyên của x để
PP>
.
Bài II (2,0 điểm)
1) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc h phương trình:
Quãng đường AB dài 180km. Mt xe máy khởi hành từ A đến B vi vn tốc không đổi. Sau đó 24 phút
mt ô tô cũng khi hành từ A nhưng đi vi vn tc lớn hơn vận tc xe máy là 5km/h n đã đến B kp lúc vi
xe máy. Tính vận tốc của xe máy.
2) Cột cờ Nội công trình lịch sử đặc biệt, không chỉ biểu tượng của
Thủ đô thân u mà còn chứng tích cho một thời kháng chiến chống Pháp oanh
liệt, dấu ấn kiên cường, bất khuất của các thế hệ con dân đất Hà thành.
Vào thi đim các tia nng mt tri to vi mt đt một góc 62
, bóng ca Ct
c trên mặt đất dài 23m. Tính chiều cao ca Ct c. (Kết quả làm tròn đến số thp
phân thứ hai).
Bài III (2,5 điểm)
1) Gii h phương trình:
2) Cho phương trình
(
2
)
2+ + 2 = 0
a) Gii phương trình với m = 2.
b) Tìm giá tr nguyên của m để phương trình có hai nghiệm phân biệt cùng nguyên?
Bài IV (3,0 điểm) Cho
ABC (AC > BC) có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O). V các tiếp tuyến với (O) ti
A và B, hai tiếp tuyến này cắt nhau tại M. Lấy H là hình chiếu của O trên MC.
1) Chứng minh bốn điểm M, A, O, H cùng thuộc một đường tròn.
2) Chứng minh HM là phân giác của 
.
3) a) Qua C k đường thẳng song song với AB cắt MA, MB lần lượt ti E và F, nối EH ct AC ti P. Chng
minh PA.PC = PH.PE.
b) Gi Q là giao điểm của FH và BC. Chứng minh PQ // EF?
Bài V (0,5 điểm) Cho các số a; b; c không âm thỏa mãn
1abc++=
.
Chứng minh rằng T =
2024 2023 2022
a b c ab bc ca+ + −−
≤ 1.
-------------- Hết -------------
PHÒNG GD-ĐT QUẬN CẦU GIẤY
TRƯỜNG THCS DỊCH VỌNG
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT CHT LƯNG
NĂM HỌC 2022-2023
Môn: TOÁN 9
Bài
Ý
Nội dung
Điểm
Bài I
2,0
điểm
1)
= 9 (TMĐK)
0,25
=
3
4
0,25
2)
( )
( )
( )( )
( )( )
( )( )
( )( )
3 12
32 2 1
11 2 2
3
12 12 12)
x xx
B
xx x x
xx x x
x
xx xx xx
++
= −+
−+
+− +
=−+
−− −− −−
0,25
0,25
( )( )
( )( )
( )
( )
( )
31 1
3x 3
12 12
31
2
xx
xx xx
x
x
+−
= =
−− −−
+
=
0,25
0,25
3)
3
.
2
= =
x
P AB
x
Để
PP>
thì < 0
0
2 < 0
0,25
0
< 4
 và x là số nguyên
{
2; 3
}
0,25
Bài
II
2,5
điểm
1)
Gi vận tốc của xe máy là x (km/h) (x>0)
0,25
Thời gian xe máy đi hết quãng đường AB là
180
x
(h)
0,25
Vận tốc ô tô là x+5 (km/h)
Thời gian ô tô đi hết quãng đường AB là
180
5x +
(h)
0,25
Vì ô tô xuất phát sau xe máy 24 phút =
2
5
h nhưng vẫn đến B cùng lúc nên ta có PT
180 180 2
55xx
−=
+
0,25
Giải được = 45
(

)
; = 50 ()
0,25
Vy vận tốc xe máy là 45 km/h.
0,25
2)
 vuông tại C có AC là chiu cao ca Ct c, BC=23m là đ dài bóng
Ct cờ,
= 62
 =


 = .  = 23. tan 62
43,26
0,25
0,25
23m
C
B
A
Bài
III
2,5
điểm
1)
Đk:
3
3;
2
xy≠−
0,25
Giải ra được = 2; = 2
Vật HPT có nghiệm
(
;
)
=
(
2; 2
)
0,5
0,25
2a)
Gii phương trình với m = 2 đưc x = 1
0,5
2b)
Tính được = 16 > 0
Để PT có 2 nghiệm phân biệt thì 2 0 2
0,5
Tính được 2 nghiệm là
2
1;
2
m
xx
m
+
= =
Để 2 nghiệm nguyên khi m nguyên thì
24
1
22
m
xZ
mm
+
= =+∈
−−
2
(
4
)
=
{
±1; ±2; ±4
}
0,25
0,25
{
1; 3; 0; 4; 2; 6
}
(TMĐK 2)
0,25
Bài
IV
3,0
điểm
V hình đúng đến câu a được 0,25đ
0,25
1)

= 
= 90
0,25
Chứng minh được MAOH là tứ giác ni tiếp
0,5
2)
Chứng minh M, A, O, H, B cùng thuộc đường tròn đường kính MO
MA=MB nên 
= 
0,5
0,5
3)
EF//AB 
= 
ng v)
Xét đường tròn đk OM có 
= 

= 
AECH là t giác ni tiếp

= 

 .  = . 
0,25
0,25
Chứng minh tương tự BHCF là t giác ni tiếp

+ 
= 180
HPCQ là t giác ni tiếp

= 
= 
= 
PQ//AB
Mà AB//EF PQ//EF
0,25
0,25
P
E
Q
F
H
M
O
C
B
A

Đề thi thử Toán vào 10 năm 2022 - 2023

Mời các bạn tham khảo Đề khảo sát Toán 9 trường THCS Dịch Vọng, Hà Nội năm 2022 - 2023 năm 2022 - 2023 do VnDoc đăng tải sau đây. Đây là tài liệu hay cho các bạn ôn luyện, khái quát lại kiến thức môn Toán lớp 9, chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh vào lớp 10 sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tài liệu dưới đây.

Đề khảo sát Toán 9 trường THCS Dịch Vọng, Hà Nội năm 2022 - 2023 năm 2022 - 2023 được biên soạn theo cấu trúc tự luận với thời gian làm bài 120 phút. Đề thi có đáp án kèm theo cho các em học sinh so sánh và đối chiếu sau khi làm xong. Đây là tài liệu kiểm tra kiến thức môn Toán lớp 9, giúp các em nắm được năng lực và kiến thức của mình, từ đó có kế hoạch ôn tập phù hợp, chuẩn bị cho kì thi vào lớp 10 sắp tới đạt kết quả cao.

Để chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh vào lớp 10 sắp tới, các em học sinh thực hành luyện đề để làm quen với nhiều dạng đề khác nhau cũng như nắm được cấu trúc đề thi. Chuyên mục Thi vào lớp 10 trên VnDoc sẽ là nguồn tài liệu phong phú và hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề. Mời các em ôn tập nâng cao kỹ năng giải đề thi.

Đánh giá bài viết
1 1.534
Sắp xếp theo

    Toán lớp 9

    Xem thêm