Đề kiểm tra 1 tiết Chương 2 Số học lớp 6 năm 2018 - 2019

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 2 Số học lớp 6

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 2 Số học lớp 6 năm 2018 - 2019 bao gồm đáp án chi tiết cho từng dạng bài tập sẽ giúp các em học sinh ôn tập hệ thống lại kiến thức ôn tập chương trình học Toán 6 chương 2, ôn thi giữa kì 2 lớp 6 và cuối học kì 2 hiệu quả đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra 1 tiết Chương 2 môn Toán lớp 6

I/ Trắc nghiệm: (3,0 điểm). (Thời gian: 6 Phút).Em hãy khoanh tròn câu đúng A, B, C, D.

Câu 1:

A. Tích hai số nguyên âm là một số nguyên âm.

B. Tích ba số nguyên âm là một số nguyên âm.

C. Tích bốn số nguyên âm là một số nguyên âm.

D. Tích năm số nguyên âm là một số nguyên dương.

Câu 2:

A. Tích hai số nguyên dương là một số nguyên âm.

B. Tích ba số nguyên dương là một số nguyên âm.

C. Tích bốn số nguyên dương là một số nguyên âm.

D. Tích năm số nguyên dương là một số nguyên dương.

Câu 3: Hai số nguyên đối nhau có tổng bằng:

A. (-1)

B. 0

C. 1

D. Vô số

Câu 4: Giá trị của x. Khi ΙxΙ = 6 là?

A.x = -6

B. x = 6

C. x = -6 hoặc x = 6

D. x ≥ 6

Câu 5: Cho x > 0. Nếu x.y > 0. Thì?

A. y < 0

B. y = 0

C. y > 0

D. y ≤ 0

Câu 6: Cho x < 0. Nếu x.y > 0. Thì?

A. y < 0

B. y = 0

C. y > 0

D. y ≥ 0

II/ Tự luận: (7,0 điểm). (Thời gian: 39 Phút).

Bài 1: (3,0 điểm). Điền số thích hợp vào ô trống:

x

7

2019

y

3

-4

11

x + y

12

x – y

-22

x.y

2019

Bài 2: (2,0 điểm). Tính (Chú ý kỹ năng tính nhanh hợp lý):

a/ (-125).5.(-4).(-8).(-25)

b/ (-28).2 + 11.( 95 – 99 )

c/ 49.51 + 49.28 + 49.21

d/ Ι+429Ι + Ι-345Ι + Ι+456Ι + Ι-789Ι

Bài 3: (1,0 điểm). Tìm x ∈ Z .

a/ 5x + 2009 = 2019.

b/ 5.(3x + 8) –7.(2x + 3) = 16

Bài 4: (1,0 điểm). Tìm số nguyên a biết 17 chia hết cho (2a + 3).

>> Tham khảo: Đề kiểm tra 1 tiết Chương 2 Số học lớp 6 năm 2018 - 2019 - Đề 2

Đáp án đề kiểm tra 45 phút môn Toán lớp 6

Trắc nghiệm: (3,0 điểm). (Mỗi câu đúng đạt 0,5 điểm).

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

B

D

B

C

C

A

Tự luận: (7,0 điểm).

Bài

Nội dung cần đạt

Điểm

Bài 1: (3,0 điểm)

* Điền số thích hợp vào ô trống:

Bài 1: (3,0 điểm). Điền số thích hợp vào ô trống:

x

7

16

-11

2019

y

3

-4

11

1

x + y

10

12

0

2020

x – y

4

20

-22

2018

x.y

21

- 64

-121

2019

* Mỗi ô điền đúng đạt 0,25.

0,25.12= 3

Bài2: (2,0 điểm)

* Tính:

Bài 2: (2,0 điểm). Tính: (Chú ý kỹ năng tính nhanh hợp lý):

a/ (-125).5.(-4).(-8).(-25) = 500000

b/ (-28).2 + 11.( 95 – 99 ) = (-28).2 + 11(-4) = (-56) + (-44) = -100

c/ 49.51 + 49.28 + 49.21 = 49(51 + 28 + 21) = 49.100 = 4900

d/ |+429| + |-345| + |+456| + |-789| = 429 + 345 + 456 + 789 = 2019

0,5

0,5

0,5

0,5

Bài 3: (1,0 điểm)

* Tìm xZ.

Bài 3: (1,0 điểm). Tìm x ∈ Z.

a/ 5x + 2009 = 2019.

x = (2019 – 2009):5 = 10:5 = 2

x = 2

b/ 5.(3x + 8) –7.(2x + 3) = 16

15x + 40 – 14x – 21 = 16

x + 19 = 16

x = 16 – 19 = – 3

x = – 3

0,25

0,25

0,25

0,25

Bài 4: (1,0 điểm)

* Tìm số nguyên a:

Bài 4: (1,0 điểm). Tìm số nguyên a?

Vì 17 chia hết (2a + 3) nên (2a + 3) ∈ Ư(17) = {-17; -1; 1; 17}

2a ∈ {-20; -4; -2; 14}

a ∈ {-10; -2; -1; 7}

0,5

0,25

0,25

Ngoài Đề kiểm tra 1 tiết Chương 2 Số học lớp 6 năm 2018 - 2019 mới nhất trên, các em học sinh tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, môn Địa lý lớp 6, môn Lịch sử lớp 6....và các đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì 2 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
30 10.123
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 6 - Giải Toán 6 Xem thêm