Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Địa lý lớp 12 trường THPT Lê Hồng Phong, Đăk Lăk năm học 2016 - 2017

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Địa lý lớp 12

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Địa lý lớp 12 trường THPT Lê Hồng Phong, Đăk Lăk năm học 2016 - 2017. Đề thi giữa học kì 2 lớp 12 này được ra theo hình thức hoàn toàn là trắc nghiệm với 40 câu hỏi, phần đáp án đã được ban biên tập thư viện đề thi VnDoc cập nhật đầy đủ và chính xác để các bạn đối chiếu kết quả.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂKLĂK
TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG
KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN ĐỊA LÍ 12
TỔ ĐỊA LÍ
Thời gian: 45 phút, không kể thời gian phát đề.

Câu 1: Một trong những đặc điểm đô thị hóa của nước ta là

A. Trình độ đô thị hóa thấp.
B. Tỉ lệ dân thành thị giảm.
C. Phân bố các đô thị đều giữa các vùng.
D. Quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh.

Câu 2: Ở miền Bắc, quá trình đô thị hóa bị chững lại vào:

A. Từ 1945 đến 1954. B. từ 1954 đến 1975.
C. Từ 1965 đến 1972. D. từ 1975 đến 2005.

Câu 3: Cho bảng số liệu: Số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị trong dân số cả nước giai đoạn 1990 - 2005

Năm

Số dân thành thị (triệu người)

Tỉ lệ dân thành thị trong dân số cả nước (%)

1990

12,9

19,5

2000

18,8

24,2

2005

22,3

26,7

2007

23,7

27,4

Từ bảng số liệu trên, biểu đồ thích hơp là

A. miền. B. tròn. C. đường. D. kết hợp.

Câu 4: Đô thị trực thuộc Trung ương nào sau đây không giáp biển

A. Hà Nội B. Hải Phòng. C. Đà Nẵng. D. Tp. Hồ Chí Minh.

Câu 5: Cho bảng số liệu: Cơ cấu lao động có việc làm phân theo khu vực kinh tế giai đoạn

Đơn vị:%

Năm

1995

2000

2005

2007

Nông, lâm, thủy sản.

71,2

65,1

57,2

53,9

Công nghiệp và xây dựng

11,4

13,1

18,2

20,0

Dịch vụ

17,4

21,8

24,6

26,1

Dựa vào bảng số liệu trên, cho biết biểu đồ thích hợp là biểu đồ

A. miền. B. tròn. C. cột. D. kết hợp.

Câu 6: Vấn đề việc làm là vấn đề kinh tế - xã hội lớn ở nước ta hiện nay vì:

A. dân số nước ta đông.
B. lao động chưa qua đào tạo chiếm tỉ trọng cao.
C. tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm vẫn còn gay gắt.
D. nước ta có cơ cấu dân số trẻ.

Câu 7: Để người lao động có thể tạo ra những công việc hoặc tham gia vào các đơn vị sản xuất dễ dàng, thuận lợi thì nước ta cần giải quyết theo hướng

A. Phân bố lại dân cư và nguồn lao động.
B. Thực hiện tốt chính sách dân số.
C. Mở rộng, đa dạng các loại hình đào tạo các cấp.
D. Xuất khẩu lao động.

Câu 8: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam, cho biết: Khu kinh tế ven biển Nhơn Hội thuộc vùng

A. Bắc Trung bộ.
B. Duyên hải Nam Trung Bộ.
C. Đồng bằng sông Cửu Long.
D. Đông Nam Bộ.

Câu 9: Dựa vào Atlat trang 17, trung tâm kinh tế có quy mô trên 100 nghìn tỉ đồng?

A. Hải Phòng. B. Đà Nẵng. C.Vũng Tàu. D. Tp Hồ Chí Minh.

Câu 10: Dựa vào Atlat trang 17, khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y thuộc vùng kinh tế?

A. Bắc Trung bộ.
B. Duyên hải Nam Trung Bộ
C. Tây Nguyên.
D. Đông Nam Bộ.

Câu 11: Mục đích nào sau đây là quan trọng nhất của nền sản xuất hàng hóa nước ta?

A. tạo ra nhiều lợi nhuận.
B. sản xuất ra nhiều sản phẩm.
C. nâng cao chất lượng nguồn lao động.
D. đáp ứng nhu cầu tại chỗ.

Câu 12: Cho bảng số liệu sau: Diện tích và sản lượng lúa nước ta, giai đoạn 2005 - 2014:

Năm

2005

2009

2011

2014

Diện tích (nghìn ha)

7329

7437

7655

7816

Sản lượng (nghìn tấn)

35832

38905

42398

44974

Để thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích và sản lượng lúa nước ta, biểu đồ nào sau đây là thích hợp?

A. miền. B. tròn. C. đường. D. kết hợp.

Câu 13: Đặc điểm không phải của mạng lưới giao thông vận tải đường bộ nước ta là

A. mạng lưới đường bộ được mở rộng.
B. được hiện đại hóa.
C. là ngành non trẻ nhưng có bước tiến rất nhanh.
D. đã phủ kín khắp các vùng.

Câu 14: Tuyến đường biển ven bờ quan trọng là

A. Hải Phòng - Vinh. B. Vinh - Đà Nẵng.
C. Hải Phòng - Đà Nẵng. D. Hải Phòng - Tp Hồ Chí Minh.

Câu 15: Giao thông vận tải đường biển của nước ta ngày càng phát triển là do

A. thu hút nhiều khách du lịch quốc tế. B. ít chịu ảnh hưởng của thiên tai.
C. nâng cao chất lượng lao động. D. mở rộng buôn bán với các nước.

Câu 16: Cho bảng số liệu sau:

Số lượt khách phân theo ngành vận tải của nước ta, giai đoạn 2005 - 2014

(Đơn vị: triệu lượt người)

Năm

Đường sắt

Đường thủy

Đường hàng không

Đường bộ

2005

12,8

156,9

6,5

1173,4

2009

11,2

157,5

14,2

2132,3

2014

12,0

156,9

24,4

2863,5

Nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi số lượt khách phân theo ngành vận tải của nước ta:

A. Đường sắt tăng liên tục.
B. Đường bộ có xu hướng giảm.
C. Đường hàng không tăng liên tục.
D. Đường thủy có xu hướng giảm.

Câu 17: Cho bảng số liệu sau: Khách du lịch và doanh thu từ du lịch của nước ta giai đoạn 1995 đến 2007:

Năm

1995

2000

2005

2007

Khách du lịch (triệu lượt)

6,9

13,3

19,5

23,3

Doanh thu (nghìn tỉ đồng)

8,0

17,4

30,0

56,0

Nhận xét nào sau đây nêu rõ tình hình phát triển du lịch của nước ta giai đoạn trên

A. Số lượt khách và doanh thu du lịch ngày càng tăng mạnh.
B. Doạnh thu năm 2007 gấp 7 lần năm 1995.
C. Khách du lịch tăng hơn 3 lần năm 2007 so với 1995.
D. Khách du lịch tăng cao hơn doanh thu.

Câu 18: Dựa vào Atlat trang 24, quốc gia nào có giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa với Việt Nam trên 6 tỉ USD?

A. Trung Quốc. B. Nhật Bản. C. Xingapo. D. Ôxtrâylia.

Câu 19: Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long thuộc tỉnh/ thành nào của nước ta?

A. Hà Nội. B. Hải Phòng. C. Quảng Ninh. D. Thái Bình.

Câu 20: Dựa vào Atlat trang 25, cho biết cơ cấu khách du lịch đến nước ta năm 2007 nhiều nhất là quốc gia

A. Đài Loan. B. Hàn Quốc. C. Nhật Bản. D. Hoa Kì.

Câu 21: Giá trị nhập khẩu của nước ta tăng nhanh do nguyên nhân chủ yếu nào?

A. Nguồn lao động dồi dào và thiên nhiên ưu đãi.
B. Sự phát triển của sản xuất và nhu cầu tiêu dùng.
C. Vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên thuận lợi.
D. Thị trường buôn bán mở rộng và đa dạng.

Câu 22: Trung tâm công nghiệp có quy mô lớn nhất vùng duyên hải miền Trung

A. Vinh. B. Huế. C. Đà Nẵng. D. Quy Nhơn.

Câu 23: Hình thức cao nhất của tổ chức lãnh thổ công nghiệp là

A. Vùng công nghiệp. B. Trung tâm công nghiệp.
C. Khu công nghiệp. D. Điểm công nghiệp.

Câu 24: Than nâu phân bố ở vùng:

A. ĐB Sông Hồng.
B. Bắc Trung Bộ.
C. DH Nam Trung Bộ.
D. ĐB Sông Cửu Long.

Câu 25: Nhà máy lọc dầu Dung Quất thuộc tỉnh/ thành phố:

A. Phú Yên. B. Quảng Ngãi. C. Quảng Nam. D. Đà Nẵng.

Câu 26: Tiềm năng thủy điện chiếm 37% thuộc hệ thống sông

A. Hồng. B. Xêxan. C. Xêrêpốc. D. Đồng Nai.

Câu 27: Với công suất 1920MW là của nhà máy thủy điện

A. Sơn La. B. Hòa Bình. C. Yaly. D. Trị An.

Câu 28: Nhà máy nhiệt điện chạy bằng than ở nước ta

A. Bà Rịa. B. Na Dương. C. Phú Mĩ. D. Cà Mau.

Câu 29: Vùng có tỉ trọng giá trị công nghiệp chiếm hơn 1/2 (55,6,%) so với cả nước

A. Đông Nam Bộ. B. Tây Nguyên.
C. ĐB sông Hồng. D. DH Nam Trung Bộ.

Câu 30: Khí hậu cận nhiệt đới, ôn đới trên núi, có mùa đông lạnh là điều kiện sinh thái nổi bật của vùng nông nghiệp

A. Trung du miền núi Bắc Bộ. B. Tây Nguyên.
C. Đồng bằng sông Cửu Long. D. Đông Nam Bộ.

Câu 31: Với trình độ thâm canh cao, sản xuất hàng hóa, sử dụng nhiều máy móc, vật tư nông nghiệp là của vùng nông nghiêp.

A. Duyên hải Nam Trung Bộ.
B. Đồng bằng sông Cửu Long.
C. Đông Nam Bộ.
D. Tây Nguyên.

Câu 32: Đẩy mạnh đa dạng hóa nông nghiệp, đa dạng hóa kinh tế nông thôn không nhằm:

A. Khai thác hợp lí điều kiện tự nhiên.
B. Giảm thiểu rủi ro nếu thị trường có biến động.
C. Chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
D. Sử dụng tốt hơn nguồn lao động.

Câu 33: Ngư trường Hải Phòng – Quảng Ninh thuộc vùng biển nào?

A. Vịnh Bắc Bộ. B. Nam Trung Bộ.
C. Bắc Trung Bộ. D.VịnhThái Lan.

Câu 34: Dựa vào Atlat trang 20, tỉnh nào có sản lượng đánh bắt và nuôi trồng dẫn đầu cả nước?

A. Kiên Giang.
B. An Giang.
C. Bà Rịa - Vũng Tàu.
D. Cà Mau.

Câu 35: Dựa vào Atlat trang 20, trong vùng đồng bằng sông Cửu Long tỉnh có giá tri sản xuất thủy sản trong tổng giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản từ 5,0 - 10% (2007)?

A. Kiên Giang. B. An Giang. C. Hậu Giang. D. Cà Mau.

Câu 36: Sản lượng lúa của nước ta tăng trong những năm gần đây chủ yếu là do

A. tăng diện tích lúa mùa.
B. đẩy mạnh thâm canh tăng năng suất lúa.
C. đẩy mạnh công nghiệp chế biến.
D. đa dạng hóa nông nghiệp

Câu 37: Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên nào sau đây có ảnh hưởng căn bản đến cơ cấu mùa vụ và cơ cấu sản phẩm nông nghiệp?

A. Đất trồng. B. Địa hình.
C. Khí hậu. D. Sông ngòi.

Câu 38: Tỉnh nào có năng suất lúa cao nhất ở Đồng bằng sông Hồng hiện nay?

A. Thái Bình. B. Nam Định.
C. Hải Dương. D. Hưng Yên.

Câu 39: Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc trưng của nền nông nghiệp cổ truyền

A. Người nông dân quan tâm đến thị trường.
B. Quy mô sản xuất nhỏ.
C. Công cụ sản xuất thủ công.
D. Năng suất lao động thấp.

Câu 40: Tuyến đường có ý nghĩa thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của dải đất phía Tây nước ta là

A. Quốc lộ 6. B. Quốc lộ 1A.
C. Đường Hồ Chí Minh. D. Quốc lộ 9

..............................Hết................................
(Học sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam - Nhà xuất bản giáo dục)

Đáp án đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Địa lý lớp 12

1. A

2. C

3. D

4. A

5. A

6. C

7. C

8. B

9. D

10. C

11. A

12. C

13. C

14. D

15. D

16. C

17. A

18. B

19. C

20. B

21. B

22. C

23. A

24. A

25. B

26. A

27. B

28. B

29. A

30. A

31. C

32. C

33. A

34. D

35. C

36. B

37. C

38. A

39. A

40. C

Đánh giá bài viết
23 23.134
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 12 Xem thêm