Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Vật lý lớp 12 - Đề 1

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐkimtraVt Lí 12Hc kì 2
Thời gian: 45 phút
Câu 1. Khi nói về tính chất của tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu o
sau đây sai?
A. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều tác dụng nhiệt.
B. Tia hồng ngoại tia tử ngoại cùng bản chất sóng điện từ.
C. Tia hồng ngoại tia tử ngoại đều các bức xạ không nhìn thấy.
D. Tia hồng ngoại có bước sóng nhỏ hơn ớc sóng tia tử ngoại.
Câu 2. Bức xạ ớc sóng khoảng từ 10-9 m đến 4.10-7 m sóng o dưới
đây:
A. Tia Rơnghen
B. Ánh sáng nhìn thấy
C. Tia tử ngoại
D. Tia hồng ngoại
Câu 3. Chọn phát biểu sai:
A. Qua phép phân tích bằng quang phổ, người ta xác định được thành phần
cấu tạo của các chất
B. Quang phổ của mặt trời quang phổ vạch hấp thụ
C. Giữa các vùng sóng điện từ được phân chia theo thang sóng điện từ không
ranh giới rệt.
D. Quang phổ liên tục hoàn toàn giống nhau mọi nhiệt độ.
Câu 4. Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự ớc sóng
giảm dần là:
A. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen.
B. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơn-ghen, tia tử ngoại.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
C. ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen.
D. tia Rơn-ghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại.
Câu 5. Chiếu xiên một chùm sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc vàng
lam từ không khí tới mặt nước thì
A. chùm sáng bị phản xạ toàn phần.
B. so với phương tia tới, tia khúc xạ vàng b lệch ít hơn tia khúc xạ lam.
C. tia khúc xạ chỉ ánh ng vàng, còn tia sáng lam bị phản xạ toàn phần.
D. so với phương tia tới, tia khúc xạ lam b lệch ít hơn tia khúc xạ vàng
Câu 6. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng đơn sắc bằng khe Young, khi đưa
toàn bộ h thống từ không khí vào trong môi trường chiết suất n, thì khoảng
vân giao thoa thu được trên màn thay đổi n thế nào?
A. Gi nguyên
B. Tăng lên n lần
C. Giảm n lần
D. Tăng n2 lần
Câu 7. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Chất khí hay hơi áp suất thấp được kích thích bằng nhiệt hay bằng điện
cho quang ph liên tục.
B. Chất khí hay hơi được kích thích bằng nhiệt hay bằng điện luôn cho quang
phổ vạch.
C. Quang phổ liên tục của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố y.
D. Quang phổ vạch của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố ấy.
Câu 8. Chọn câu trả lời đúng
Hai nguồn sóng kết hợp hai nguồn phát ra hai sóng:
A. cùng tần số.
B. Đồng pha
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
C. Đơn sắc hiệu số pha ban đầu của chúng thay đổi chậm.
D. cùng tần số hiệu số pha ban đầu của chúng không đổi.
Câu 9. Phát biểu nào sau đây sai, khi nói về hiện tượng quang - phát quang?
A. Sự huỳnh quang lân quang thuộc hiện ợng quang - phát quang.
B. Khi được chiếu sáng bằng tia tử ngoại, chất lỏng fluorexêin (chất diệp lục)
phát ra ánh sáng huỳnh quang màu lục.
C. Bước sóng của ánh sáng phát quang bao gi cũng lớn hơn bước sóng của
ánh sáng mà chất phát quang hấp thụ.
D. ớc sóng của ánh sáng phát quang bao giờ cũng nhỏ hơn bước sóng của
ánh sáng mà chất phát quang hấp thụ.
Câu 10. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng được thực hiện trong
không khí, 2 khe S1 và S2 được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc ớc sóng λ.
Khoảng vân đo được 1,2mm. Nếu thí nghiệm được thực hiện trong một chất
lỏng t khoảng vân 1 mm. Chiết suất của chất lỏng là:
A. 1,33 B. 1,2
C. 1,5 D. 1,7
Câu 11. Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng bằng khe Young, hai khe a
= 1 mm được chiếu bởi ánh sáng bước sóng 600nm. Các n giao thoa
hứng được trên màn cách hai khe 2m. Tại điểm M x = 2,4mm là:
A. 1 vân tối
B. n sáng bậc 2
C. n sáng bậc 3
D. không n nào
Câu 12. Trong thí nghiệm Young, khi dùng ánh sáng đơn sắc ớc sóng
0,589μm thì quan sát được 13 vân sáng còn khi dùng ánh sáng đơn sắc
bước sóng λ thì quan sát được 11 vân sáng. ớc sóng λ giá trị
A. 0,696μm B. 0,6608μm
C. 0,6860μm D. 0,6706μm

Đề kiểm tra 45 phút học kì 2 môn Vật lý lớp 12 - Đề 1

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Vật lý lớp 12 - Đề 1 để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu học tập nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Vật lý lớp 12 - Đề 1 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 25 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 45 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Vật lý lớp 12 - Đề 1, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Vật lý lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 125
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra 1 tiết, 45 phút lớp 12

Xem thêm