Đề kiểm tra 1 tiết số 4 môn tiếng Anh lớp 4 trường TH Tấn Tài 2, Ninh Thuận

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Tan Tai 2 Primary School
TEST 4
Name:
Grade 4
Class:
Date:
Mark Remark
A) Listening:
I/ Listen and circle:
1. Mai wants to go for a ………
2. Linda wants to go …………
a. picnic b. walk c. swim
a. fishing b. skating c. shopping
2. Phong wants to buy some ………
4. I wants to see …………
a. books b. pens c. bags
a. tigers b. zebras c. bears
B) Reading:
I/ Rread and match:
1. How much are the shoes?
a. It’s 0921 726 032
2. What’s his phone number?
b. I’d love to.
3. Would you like to go skating?
c. Kangaroos.
4. What animals do you like?
d. They’re 75.000 dong
II/ Read and complete:
Seafood scary Let’s because
1. ……… go to the pharmacy
2. I don’t like crocodiles ………….. they are ……………
II/ Listen and colour:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
3. I’m going to eat …………………
C) Writing:
I/ Put the words in order:
1. do/ why/ bakery/ you/ go/ want/ the/ to/ to/?
………………… ………………… …………………
2. going/ I/ cruise/ go/ on/ am/ to/ boat/ a
………………… ………………… …………………
II/ Answer the question:
1. Where are you going this summer?
………………… ………………… …………………
2. What’s your phone number?
………………… ………………… …………………
Mời các bạn tham khảo các bài tiếp theo tại: https://vndoc.com/tieng-anh-lop-4

Đề ôn thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh

VnDoc.com xin giới thiệu đến thầy cô và các em học sinh Đề kiểm tra 1 tiết số 4 môn tiếng Anh lớp 4 trường TH Tấn Tài 2, Ninh Thuận được sưu tầm và đăng tải dưới đây nhằm giúp thầy cô và các em bổ sung thêm nguồn ôn tập hữu ích vào kho tài liệu của mình đề có kì thi thành công nhất.

Ngoài sưu tầm và đăng tải các học liệu cho chương trình tiếng Anh lớp 4, VnDoc.com còn biên soạn và đăng tải các môn học khác như Toán, Tiếng việt...lớp 4 với các đề cương học kỳ, các bài kiểm tra của các trường tiểu học trên cả nước cũng như từ các thầy cô có uy tín trong giảng dạy sẽ giúp các em củng cố và nâng cao hiệu quả học tập các môn. Chúc các em ôn tập tốt!

Đánh giá bài viết
1 1.312
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm