Đề ôn thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh chương trình thí điểm

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh

Việc luyện đề là một hoạt động cần thiết giúp các em học sinh chuẩn bị tinh thần cũng như kiến thức thật tốt trước khi bước vào kì thi. Hiểu được sự quan trọng ấy, VnDoc.com đã sưu tầm và đăng tải Đề ôn thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh chương trình thí điểm dưới đây. Mời các em cùng vào thử sức.

Name: ……………………………………..

I. ListeningListen and complete the time table

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Music

Art

English

Science

IT

Math

Geography

Literature

Literature

II. Choose the odd one out

1.

A.

Literature

B.

Grammar

C.

Book

D.

History

2.

A.

Germany

B.

English

C.

French

D.

Spanish

3.

A.

Math

B.

Break

C.

Biology

D.

Chemistry

4.

A.

Teacher

B.

Geography

C.

Physic

D.

English

5.

A.

Book

B.

Bag

C.

History

D.

Notebook

III. Reorder the words to make correct sentences

1. do/ have/ What/you/ today?/ subjects

…………………………………………………………

2. does/ have/ subjects/ Nga/ What/ today?

……………………………………………………

3. do/ when/ have/ you/ Biology?

…………………………………………………

4. do/ History/ have/ they/ and/ today?/ Geography

……………………………………

5. does/ When/ she/ English/ have/ Math?/ and

………………………………………………………

IV. Complete the sentences

1.You/ English -> What subjects do you have today? I have English.

2. He/ Biology………………………………………

………………………………………………………………

3. John and Linda/ PE and IT……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………

4. They/ IT/ Tuesday and Friday………………………………..

………………………………………………………..

5. Jane/ History/ Monday and Wednesday…………………………………….

……………………………………………………………………………..

6. Trang/ English/ Monday and Friday……………………………………….

……………………………………………………………………………

V. Reading

Read and decide if the each statement is true or false.

Hello! My name is Pedro. I’m ten years old. I live in Sao Paulo, a big city of Bra il. I have many good friends at school and I have a great teacher. My favorite subjects are Music and Arts.

This is a new photo of my class. Ms Ana is my teacher. She is very funny and she teaches History. This is Alberto. He is the monitor and he loves Literature and Vietnamese. He doesn’t like Math. Next to him is Paulo. Paulo is a good student. He loves all subjects and he is very good at English and Friench. The girl in a pink skirt is my best friend- Lisa. She is very beautiful and sweet. She loves Science and IT. The girl beside me is Joanna. She is a nice and pretty girl. Her favorite subject is Geography.

No

Statement

True

False

1

Pedro lives in a big city of Bra il.

2

Ms Ana is not a teacher of History.

3

Alberto’s favorite subjects are Literature and Vietnamese.

4

Alberto really loves Mathematics.

5

Paulo is bad English and Friench

Answer the questions:

1. How old is Pedro?

....................................................................................................................

2. What are his favorite subjects?

..........................................................................................

3. What is Ana like?

.........................................................................................................

4. Who wears a pink skirt?

..........................................................................................................

5. What are Lisa’s favorite subjects?

........................................................................................

6. Does Joanna like Geography?

.................................................................................

----------

Ngoài sưu tầm và đăng tải các học liệu cho chương trình tiếng Anh lớp 4, VnDoc.com còn biên soạn và đăng tải các môn học khác như Toán, Tiếng việt...lớp 4 với các đề cương học kỳ, các bài kiểm tra của các trường tiểu học trên cả nước cũng như từ các thầy cô có uy tín trong giảng dạy sẽ giúp các em củng cố và nâng cao hiệu quả học tập các môn. Chúc các em ôn tập tốt!

Đánh giá bài viết
32 5.434
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm