Đề kiểm tra chất lượng TSĐH 2021 lần 1 môn Toán trường Phan Châu Trinh, Đà Nẵng

___________________________________________________________________________________
Mã đề thi 153
SỞ GD&ĐT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG THPT PHAN CHÂU TRINH
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
Đề thi gồm có 05 trang
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG TSĐH LẦN 1
NĂM HỌC 2020 – 2021
Bài thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
Họ và tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Số báo danh: . . . . . . . . . . . .
Câu 1: Cho hàm số
3 2
( )
y f x ax bx cx d
có đồ thị như hình vẽ:
Khi đó phương trình
2
( ) 1
f f x
có bao nhiêu nghiệm?
A.
7
. B.
8
. C.
. D.
6
.
Câu 2: Rút gọn biểu thức
3 1 2 3
2 2
2 2
.a a
P
a
.
A.
5
a
. B.
2
a
. C.
3
a
. D.
a
.
Câu 3. Cho tứ diện đều
ABCD
cạnh
a
. Gọi
M
là điểm thuộc cạnh
BC
sao cho
2
BM MC
. Gọi
I
,
J
lần ợt trọng tâm các tam giác
ABC
ABD
. Mặt phẳng
IJM
chia tứ diện
ABCD
thành hai phần, thể tích của phần đa diện chứa đỉnh
B
tính theo
a
bằng:
A.
3
2
162
a
. B.
3
2
324
a
. C.
3
2
81
a
. D.
3
2 2
81
a
.
Câu 4. Cho hình hộp
.
ABCD A B C D
có thể tíc
V
. Gọi
M
,
N
,
P
lần lượt thuộc các cạnh
AB
,
BC
,
A D
sao cho
1
2
AM AB
,
1
4
BN BC
,
1
3
A P A D
. Thể tích của khối tứ diện
MNPD
tính
theo
V
bằng:
A.
36
V
. B.
12
V
. C.
18
V
. D.
24
V
.
Câu 5: Biết tập nghiệm của bất phương trình
2
2 3
2
x
x
là khoảng
;
a b
. Tổng bằng
a b
bằng?
A. 1. B. 2. C. 3. D. 0.
Câu 6: Đạo hàm của hàm số
13
x
y
là:
A.
1
' .13
x
y x
. B.
' 13
x
y
. C.
' 13 .ln13
x
y
. D.
13
'
ln13
x
y .
Tải tài liệu miễn phí tại đây: https://vndoc.com/
___________________________________________________________________________________
Mã đề thi 153
Câu 7: Cho hàm số
y f x
có đạo hàm trên
đồ thị hàm số
y f x
như hình bên. Khẳng
định nào sau đây là đúng?
A. Hàm số
2
2021
y f x x x
đạt cực tiểu tại
0
x
.
B. Hàm số
2
2021
y f x x x
không đạt cực trị tại
0
x
.
C. Hàm số
2
2021
y f x x x
đạt cực đại tại
0
x
.
D. Hàm số
2
2021
y f x x x
không có cực trị.
Câu 8: Một khối lăng trụ đứng tam giác có các cạnh đáy bằng
37;13;30
và diện tích xung quanh bằng
480
. Khi đó thể tích khối lăng trụ bằng?
A.
1170
. B.
2160
. C.
360
. D.
1080
.
Câu 9: Cho hàm số
2
x
y
x m
nghịch biến trên khoảng
;3

khi:
A.
2
m
. B.
2
m
. C.
3
m
. D.
3
m
.
Câu 10: Cho khối chóp tứ giác đều
.
S ABCD
AB a
. Thể tích khối chóp
.
S ABCD
bằng
3
2
3
a
.
Khoảng cách từ
C
đến mặt phẳng
SAB
bằng:
A.
2
3
a
. B.
3
a
. C.
2
2
a
. D.
2 2
3
a
.
Câu 11: Cho hàm số
2
2
1
x x
y
x
. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hàm số đó đồng biến trên
.
B. Hàm số đó nghịch biến trên các khoảng
;1

1;

.
C. Hàm số đó nghịch biến trên
.
D. Hàm số đó đồng biến trên các khoảng
;1

1;

.
Câu 12: Cho hình nón tròn xoay đường sinh
2
l a
. Thiết diện qua trục của một tam giác cân
một góc bằng
120
o
. Thể tích V của khối nón đó là:
A.
3
3
a
. B.
3
3
a
V
. C.
3
3
3
a
V
. D.
3
V a
.
Tải tài liệu miễn phí tại đây: https://vndoc.com/
___________________________________________________________________________________
Mã đề thi 153
Câu 13: Cho hai số thực
,
a b
thỏa mãn
3 3 3
2log 3 log log 4
a b a b
3 0
a b
. Khi đó giá trị
của
a
b
là:
A. 3. B. 9. .C. 27. D.
1
3
.
Câu 14: Cho tứ diện
ABCD
có các cạnh
,
AB AC
AD
đôi một vuông góc. Các điểm
, ,
M N P
lần
lượt là trung điểm của các đoạn thẳng
, ,
BC CD BD
. Biết rằng
4 ; 6 ; 7
AB a AC a AD a
.
Thể tích
V
của khối tứ diện
AMNP
bằng:
A.
3
7
V a
. B.
3
14
V a
. C.
3
28
V a
. D.
3
21
V a
.
Câu 15: Một công ty bất động sản 50 căn hộ cho thuê. Nếu giá mỗi căn 3.000.000 đồng/tháng thì
không có phòng trống, còn nếu cứ tăng giá mỗi căn hộ thêm 200000 đồng/tháng thì sẽ có 2 căn
bị bỏ trống. Hỏi công ty phải niêm yết giá bao nhiêu để doanh thu là lớn nhất?
A. 3.400.000 B. 3.000.000 C. 5.000.000 D. 4.000.000
Câu 16. Cho khối lập phương .
ABCD A B C D
cạnh
a
. Gọi
S
là điểm thuộc đường thẳng
AA
sao cho
A
là trung điểm của
SA
. Thể tích phần khối chóp
S.ABD
nằm trong khối lập phương bằng:
A.
3
4
a
B.
3
3
8
a
C.
3
7
24
a
D.
3
3
a
Câu 17: Cho hàm số
2
1
x
y
x
C
đường thẳng
:
d y x m
. bao nhiêu giá trị nguyên
m
thuộc khoảng
10;10
để đường thẳng
d
cắt đồ thị
C
tại hai điểm về hai phía trục hoành
?
A.
10
. B.
11
. C.
19
. D.
9
.
Câu 18: Cho cấp số cộng
n
u
có số hạng đầu
1
2
u
và công sai
7
d
. Giá trị
6
u
bằng:
A.
26
. B.
30
. C.
33
. D.
35
.
Câu 19: Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như sau:
Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số
1
2 1
g x
f x
là:
A.
2
. B.
3
. C.
0
. D.
1
.
Câu 20: Số đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
2
10000
2
x
y
x
là:
A.
0
. B.
1
. C.
2
. D.
3
.
Câu 21. Cho dãy số
n
u
thỏa mãn điều kiện
1
*
1
2020
1
,
3
n n
u
u u n
 
. Gọi
1 2
...
n n
S u u u
là tổng của
n
số hạng đầu tiên của dãy số đã cho. Khi đó
lim
n
S
bằng:
A.
2020
. B.
1
3
. C.
3030
. D.
0
.
Tải tài liệu miễn phí tại đây: https://vndoc.com/

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Toán

Đề kiểm tra chất lượng TSĐH 2021 lần 1 môn Toán trường Phan Châu Trinh, Đà Nẵng được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi với cấu trúc 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 có đáp án, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Đề kiểm tra chất lượng TSĐH 2021 lần 1 môn Toán trường Phan Châu Trinh, Đà Nẵng thuộc chuyên mục Ôn thi THPT Quốc gia trên VnDoc bao gồm nhiều đề thi thử khác nhau được sưu tầm từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra chất lượng TSĐH 2021 lần 1 môn Toán trường Phan Châu Trinh, Đà Nẵng. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 40
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm